نامزد بایدن برای سفارت آمریکا در عراق: با گروه‌های مسلح و هژمونی ایران مقابله می‌کنم

تریسی یاکوبسن در کمیسیون امور خارجی مجلس سنا سخن گفته است

نامزد بایدن برای تصدی پست سفیر آمریکا در بغداد، پیش از آغاز به کار گروه‌های مسلح را تهدید کرده است.

نامزد جو بایدن برای تصدی پست سفیر آمریکا در بغداد؛ در سخنرانی در کمیته‌ی روابط خارجی مجلس سنا گفت که در ماموریت جدید خود با گروه های مسلح و هژمونی ایران در عراق مقابله خواهد کرد.

تریسی یاکوبسن،  گفت که اولویت او در بغداد حفاظت از منافع ایالات متحده خواهد بود و از این تجربه‌ی جدید برای خدمت به منافع دوجانبه واشنگتن-بغداد استفاده خواهد کرد.

تریسی به کنگره گفت: رشد اقتصادی عراق به معنای کاهش هژمونی شبه‌نظامیااست؛ زیرا شبه‌نظامیان نزدیک به ایران تهدیدی برای سرنوشت بغداد هستند. او گفت که تمام تلاش خود را برای مقابله با گروه‌های مسلح و محدود کردن توانایی‌های آنها از بسیاری جهات انجام خواهد داد.

 وی گفت: "ایالات متحده به طور جدی روی استقلال عراق و حفاظت از مداخلات خارجی کار می کند. این کشور در تلاش است تا عراق را به استانداردهای بین‌المللی برساند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند و از وابستگی به گاز ایران به عنوان منبع اصلی انرژی خلاص شود."

تریسی از ٣٠ سال پیش برای وزارت امور خارجه کار می‌کند و  پیش‌ از  این به‌عنوان سفیر در ترکمنستان، تاجیکستان و کوزوو خدمت کرده است.

اظهارات سفیر جدید آمریکا واکنش‌هایی درا ر داخل عراق برانگیخته است. خالد یعقوبی، مشاور نخست‌وزیر عراق می‌گوید: اظهارات تریسی جاکوبسون به معنای عدم درک اوضاع عراق و دخالت آشکار در حاکمیت کشورمان است. وی هشدار داد که اظهارات سفیر جدید آمریکا "از کسی برنمی‌آید که به امور دیپلماتیک می‌پردازد."