پات رایدر: به همکاری با نیروی پیشمرگ کوردستان ادامه می‌دهیم

"برای جلوگیری از ظهور دوباره داعش"
پات رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا
پات رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید که برای جلوگیری از ظهور دوباره داعش به همکاری با نیروی پیشمرگ کوردستان ادامه می‌دهند.

پات رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه ١٨ ژوئن در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش گزارشگر کوردستان٢٤ در خصوص همکاری‌ها با اقلیم کوردستان، گفت:"به همکاری با شرکای خود در منطقه ادامه می‌دهیم و برای جلوگیری از ظهور دوباره داعش با نیروی پیشمرگ کوردستان، همکاری می‌کنیم."

وی، افزود که نیروی پیشمرگ در عملیات‌های شکست داعش که در دهه گذشته انجام داده‌اند، تاثیرگذار بوده و آن را نشان‌دهنده توانمندی در کار مشترک دانست.

سخنگوی پنتاگون گفت که نیازمندی‌های مشترک را تامین می‌کنند تا نابودی کامل داعش محقق شود.

ب.ن