شرکت کمیته صداقت اقلیم کوردستان در کنفرانس جهانی مبارزه با فساد

"در کنار ١٠٠ کشور جهان"
نشان کنفرانس جهانی مبارزه با فساد
نشان کنفرانس جهانی مبارزه با فساد

اربیل (کوردستان٢٤)- کنفرانس جهانی مبارزه با فساد با حضور هیئت کمیته صداقت اقلیم کوردستان، برگزار می‌شود.

یک هیئت کمیته صداقت اقلیم کوردستان، در ٢١مین کنفرانس جهانی مبارزه با فساد که در لیتوانی برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

این کنفرانس از ١٨ تا ٢١ ژوئن ادامه خواهد داشت و نمایندگان ١٠٠ کشور جهان در آن حضور دارند.

کنفرانس جهانی مبارزه با فساد، توسط سازمان شفافیت بین‌الملل برگزار می‌شود و حدود ١٥٠٠ شخصیت از سازمان‌های جامعه مدنی، جوانان، رسانه‌ها و سایرین در آن حضور پیدا می‌کنند.

کنفرانس امسال با عنوان "رویارویی با تهدیدات جهانی و مقاومت برای اتحاد" برگزار می‌شود.

در این کنفرانس تاثیرات مبارزه با فساد، تهدیدات جهانی، کشمکش‌ها، تغییرات آب و هوایی، عقب‌نشینی دموکراسی و خطرات فن‌آوری نو، بررسی می‌شوند.

ب.ن