شراب دوهزارساله در یک قبر باستانی در جنوب اسپانیا کشف شد

این شراب بعد از دو هزار سال حالت مایع خود را از دست نداده است
کشف شراب ٢هزار ساله در جنوب اسپانیا
کشف شراب ٢هزار ساله در جنوب اسپانیا

یک تیم باستان‌شناسی در جنوب اسپانیا موفق به کشف شرابی با قدمت دو هزار سال در قبر مردی متعلق به دوران رم باستان شد.

صاحبان این قطعه زمین به هنگام عملیات ساخت‌وساز  به طور اتفاقی این قبر را در ملک خود پیدا کردند.

به گفته‌ی کاوشگران، این شراب که هنوز حالت مایع خود را حفظ کرده، در ظرفی شیشه‌ای در کوزه‌ای قرار داده شده بود که خاکستر این مرد نیز در آن وجود داشت.

احتمال می‌رود که این شراب از نوع شراب سفید بوده، اما به دلیل واکنش‌های شیمیایی رنگ آن اکنون به قهوه‌ای مایل به قرمز تغییر کرده است.

محققان گمان می‌برند که طعم این شراب سفید باستانی شبیه به شِری، نوعی شراب غنی‌شده از انگورهای سفید در اندلس نظیر "مانزانیلا" باشد.