استاندار اربیل عوامل مهاجرت غیرقانونی در اقلیم کوردستان را برشماری کرد

"با تمام توان با قاچاقچیان انسان رویارو می‌شویم"
استاندار اربیل و معاون سفیر انگلیس در عراق
استاندار اربیل و معاون سفیر انگلیس در عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- استاندار اربیل در دیدار با هیئت انگلیسی، عوامل مهاجرت غیرقانونی در اقلیم کوردستان را برشماری کرد و گفت که با تمام توان و به شیوەهای قانونی با قاچاقچیان انسان رویارو خواهند شد.

استانداری اربیل، امروز دوشنبه ٢٤ ژوئن در بیانیه‌ای اعلام کرد که امید خوشناو، استاندار اربیل و ناز جلال، مدیر اداره مهاجرت اربیل، از رُزی کیف، معاون سفیر انگلیس در عراق و هیئت همراه او استقبال کرده‌اند.

بر پایه بیانیه در این نشست مسائل مهاجرت و آواره و پناهندگان، مورد بررسی قرار گرفته و استاندار اربیل تاکید کرده است که دولت اقلیم کوردستان برای کاهش مهاجرت غیرقانونی با انگلیس همکار و هماهنگ خواهد بود.

استاندار اربیل همچنین عوامل مهاجرت غیرقانونی در اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داده و جنگ علیه داعش و شبه‌نظامیان، قطع سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی عراق و ظهور بحرانی مالی و ورود موج پناهنده و آوارگان به اقلیم کوردستان را از عوامل مهاجرت غیرقانونی شهروندان اقلیم برشمرد که در نتیجه آن با بیکاری و وضعیت ناهموار مالی مواجه شده‌اند.

خوشناو گفت پیش از ظهور بحران‌ها، مهاجرت معکوس به اقلیم کوردستان آغاز شده بود، زیرا اقلیم کوردستان از ثبات اقتصادی برخوردار بود.

و نیز تعداد آواره و پناهندگان عراقی و سوری را که اقلیم کوردستان به آنها پناه داده است، ٣٤٤ هزار نفر اعلام کرد.

او خاطرنشان کرد که با تمام توان و به شیوەهای قانونی با قاچاقچیان انسان رویارو خواهند شد و از تمام گونه‌های تجارت انسان، جلوگیری خواهند کرد.

در بیانیه استانداری اربیل آمده است که هیئت مهمان نیز راه‌اندازی مرکز مشاوره مهاجرت در استان اربیل و سایر استان‌های اقلیم کوردستان را مهم توصیف کرده و آمادگی خود را برای هرگونه حمایت از آن در راستای کاهش مهاجرت غیرقانونی و تشویق به مهاجرت معکوس، اعلام کرده است.

ب.ن