بریمر: حشد الشعبی وابسته به ایران است

بغداد باید در مقابل کردها نرمی از خود نشان دهد و مشکلات را با گفتگو حل کند.

K24 - اربیل

پول بریمر حاکم حاکم مدنی پیشین عراق گفته است که شبه نظامیان حشد الشعبی وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند و دولت عراق باید محدودیتی برای آنها قائل شود

بریمر در یک نشست خبری اظهار داشت حشد الشعبی وابسته به ایران است و تحت سرپرستی قاسم سلیمانی تروریست قرار دارد.

همچنین از دولت عراق خواسته است که محدودیتی برای حشد الشعبی قائل شود.

آخرین حاکم مدنی آمریکا در عراق در سال 2004 تصریح کرده است که بغداد باید در مقابل کردها نرمی از خود نشان دهد و مشکلات را با گفتگو حل کند.

شبه نظامیان حشد الشعبی روز دوشنبه 24 مهر ماه با فرماندهی مستقیم قاسم سلیمانی و همکاری برخی از فرماندهای نظامی پیشمرگه اتحادیه میهنی کردستان شهر کرکوک را اشغال کردند.

دهها هزار تن از ساکنین کرکوک از بیم ترس جنایت و تجاوز شبه نظامیان حشد الشعبی به اربیل و سلیمانی آواره شدند.

شب گذشته در چندین محله شهر کرکوک ساکنین شهر علیه شبه نظامیان وابسته به ایران قیام کردند و با پایین آوردن پرچم عراق و نمادهای حشد الشعبی و مذهبی آن، پرچم کردستان را برافراشتند.

JS