دستگیری دو پیشمرگ کومله توسط حشدالشعبی

پیشـرگان کوملە در یکی از ایستهای بازرسی سلیمانیە- کرکوک دستگیر شدەاند

K24 - اربیل

بر اساس اطلاعیە کوملە زحمتکشان کردستان ایران، دو تن از پیشمرگان این حزب در تاریخ ٢٦ آبانماه گذشتە در یکی از ایست‌های بازرسی سلیمانیه- کرکوک از سوی شبه‌نظامیان حشدالشعبی دستگیر شدە‌اند.

در اطلاعیه کوملە زحمتکشان آمدە است کە تلاشهای این حزب جهت آزادی این دو پیشمرگ تاکنون بە نتیجە نرسیده است.

کوملە در ادامە گفتە است کە تردد این پیشمرگان قانونی بودە و کوملە از طریق مجاری قانونی برای آزادی آنان اقدام می‌کند.

/چللب