تحلیگر سپاە ایران: ما طرح تجزیە عراق در کرکوک را خنثی کردیم

حسن عباسی: کاخ سفید را بە حسینیە تبدیل خواهیم کرد
kurdistan24.net

 k23 - اربیل

حسن عباسی فعال و تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار ایرانی، رئیس "اندیشکده یقین " و عضو رسمی سپاه پاسداران، طی سخنرانی در یکی از دانشگاههای ایران، خطاب بە افراد بسیجی گفت: " ماجرای طرح تجزیه‌ای کە اسرائیل رسما آمد در کرکوک کلیدش را زد، دیدید کە مستقما ایستادیم و این قضیه خنثی شد".

عباسی در مورد انتقال سفارت آمریکا بە بیت المقدس، گفت: چنانکە سفارت آمریکا در ایران بە مقر بسیج دانشجویی تبدیل شد، سفارت این کشور در اسرائیل هم بە مقر بسیج دانشجویی فلسطین تبدیل خواهد شد.

این تئوریسین وابستە بە سپاه پاسداران، در همین سخنرانی گفتە است کە کاخ سفید بە حسینە تبدیل خواهد شد، اما بە مخاطبانش قول داد در جوار کاخ سفید نیز ساختمانی را در اختیار دانشجویان بسیجی بگذارد.

/ا.م