جنگنده‌های ترکیه مناطق مرزی اقلیم کردستان را بمباران کردند

ارتش ترکیه به بهانه پ.ک.ک وارد خاک اقلیم کردستان شده است

K24 - اربیل

شماری از روستاهای مناطق مرزی اقلیم کردستان بر اثر بمباران جنگنده‌های ترکیه و توپخانه‌های ارتش این کشور تخلیه شدند.

خبرنگار کردستان24 روز پنجشنبه 16 فروردین از منطقه برادوست گزارش داد که توپخانه‌های ارتش ترکیه  روستاهای بوزنیه، سیران، گوره‌شان، آلکان، لیلکان و خلیفان و همچنین کوه‌های کویت، دیر و کورت در بحش سیده‌کان ار توابع شهرستان سوران توپباران کردند.

همچنین گفت جنگنده‌های ترکیه هم روستاهای لیلکان، خلیفان، شکیو، دره مغاری در بخش سیده‌کان بمباران کردند.

ارتش ترکیه به بهانه وجود پ.ک.ک از مرز اقلیم کردستان عبور کرده است و در بعضی مناطق هم پایگاه نظامی احداث کرده است.

احسان چلبی بخشدار سیده‌کان به کردستان24 گفته است که ارتش ترکیه 15 تا 20 کیلومتر وارد خاک اقلیم کردستان شده است و چندین پایگاه نظامی احداث کرده است.

خبرنگار کردستان24 همچنین گزارش داد روستاهای نزاری، گوره‌شان، آلکان، سیران، خلیفان و لیلکان بر اثر حملات هوایی ترکیه تخلیه شدند.

بخش سیده‌کان مرکز اداری منطقه برداوست در شهرستان سوران از توابع استان اربیل است.

برادوست یک منطقه کوهستانی در منطقه مرزی بین سه بخش کردستان  قرار گرفته و نقطه اتصال سه دولت عراق، ایران و ترکیه است.