دادستان تهران جراید را به خودسانسوری فراخواند

"دشمنان" می کوشند با ناکارآمد نشان دادن نظام مردم را نسبت به مسئولین دلسرد و بی اعتماد کند

 K24 - اربیل

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در نشستی با حضور هجده تن از مدیران مسئول روزنامه های ایران، از آنان خواست که از ترویج یأس، بی اعتمادی و ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی ایران پرهیز کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت که "دشمنان" می کوشند با ایجاد بی اعتمادی و ناامیدی نسبت به نظام اسلامی ایران و ناکارآمد نشان دادن آن مردم را نسبت به مسئولین دلسرد و بی اعتماد کرده و جمهوری اسلامی ایران را ناکارآمد جلوه دهند.

جعفری دولت آبادی همچنین برخی رسانه های داخل کشور را متهم کرده که طوری قلم می زنند که انگار میان مسئولان جمهوری اسلامی جنگ و درگیری وجود دارد.

دادستان تهران در ادامه افزوده است که او تاکنون در قبال مطبوعات از خود خویشتنداری نشان داده و برخورد با جراید را به اندک موارد مجرمانه تقلیل داده است. وی از مدیران مسئول روزنامه ها خواست که پیش از انتشار اخبار قضایی، صحت و سقم آنها را بررسی کنند.

جعفری دولت آبادی به موضوع حصر موسوی و کروبی پرداخت و گفت که تصمیم گیری در مورد رفع حصر رهبران جنبش سبز برعهده شورای عالی امنیت ملی است. 

برخی از روزنامه ها از پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا اواخر سال گذشته خبر داده بودند.

/ا.م