واکنش ایران بە قطعنامه نقض حقوق بشر

سخنگوی وزارت خارجه ایران: قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران سیاسی است

 اربیل (کردستان٢٤ )- بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، محکومیت ایران به علت نقض حقوق بشر درکمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: "این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض‌ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است که آن را مردود می‌دانیم."

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان، با تصویب یک قطعنامه‌ نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.

 در این قطعنامه شدیدا نسبت به "محدودیت‌های شدید حق آزادی اندیشه، مذهب و اعتقادات" و همچنین اعمال تبعیض‌علیه زنان در قوانین و همچنین در اجتماع، اعتراض و از ایران خواسته شده تا به این سرکوب‌ها پایان دهد.

بهرام قاسمی در واکنش بە این قطعنامه گفت : "از نظر ما محل مناسب و جهان‌شمول ارزیابی حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو.پی آر (بررسی دوره‌ای جهانی) است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گفته قاسمی مشارکت سازنده و فعال ایران در این سازوکار، نشانگر جدیت این کشور در "ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی" خود است.

این قطعنامه که از سوی کانادا پیشنهاد شده بود، با ۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. انتظار می‌رود قطعنامه یاد شده ماه آینده در رأی‌گیری در صحن مجمع عمومی سازمان ملل با موافقت اعضا روبرو شود.

/ا.م