فراکسیون سنی‌های مجلس ایران وزیر کشور را استیضاح می‌کند

نمایندگان اهل سنت وزیر کشور را عامل عدم مشارکت اهل سنت در فعالیت‌های سیاسی معرفی می‌کنند

 اربیل (کردستان٢٤ )-  نایب رییس فراکسیون اهل سنت مجلس ایران از تلاش این فراکسیون برای استیضاح وزیر کشور ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیم یارمحمدی نایب رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس ایران، به تلاش برخی نمایندگان اهل سنت مجلس برای استیضاح "رحمانی فضلی" وزیرکشور ایران خبر داد و گفت: فراکسیون اهل سنت مجلس باتوجه به مشکلات متعددی که در بحث استفاده از ظرفیت‌های این بخش از جامعه احساس می‌ود، به‌دنبال تهیه طرح استیضاح وزیر کشور است.

یارمحمدی افزود: انگیزه اصلی استیضاح وزیر کشور، ضعف در مشارکت اهل سنت در فعالیت‌های سیاسی است. البته این ضعف صرفاً به عملکرد وزارت کشور محدود نیست، اما باتوجه به وظایفی که بنابر قانون برای این وزارتخانه و وزیر کشور درنظر گرفته شده، انتظار بیشتری از این وزارتخانه می‌رود.

وی خاطرنشان کرد که با این حال، در این سال‌ها شاهد اقدام خاصی ازسوی وزارت کشور در راستای تقویت و جلب مشارکت اهل سنت در حوزه‌های مختلف سیاسی و مدیریتی نبودیم.

یارمحمدی همچنین گفت: باتوجه به انفعال وزارت کشور در این راستا، صحبت‌هایی در فراکسیون اهل سنت مجلس برای تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی انجام شده و قرار است این طرح استیضاح در آینده نزدیک به جریان بیفتد.

مسلمانان اهل سنت در ایران با گذشت ٤٠ سال از روی کار آمدن حکومت اسلامی، اجارزه نیافته‌اند در پایتخت این کشور مسجد احداث کنند.