دادگاهی در استانبول هنرمند شرق کردستان را آزاد کرد

وی به علت خواندن ترانه به زبان کُردی محاکمه شده است

اربیل (کردستان24)- دادگاهی در استانبول، یلدا عباسی هنرمند شرق کردستان را یک روز پس از بازداشت، آزاد کرد.

مراد آرسال وکیل عباسی روز جمعه 16 آذر ماه به خبرنگار کردستان24 در استانبول گفت: عباسی به تهمت مشارکت در یک مراسم در سال 2012  در شهر وان، بازداشت و محاکمه شده است.

یلدا عباس روز پنجشنبه در فرودگاه استانبول دستگیر و روز جمعه پس از محاکمه در دادگاهی در استانبول آزاد شد.

مادر هنرمند یلدا، به خبرنگار کردستان24 گفت: دختر وی به مدت سه سال است در دانشگاهی در ایتالیا مشغول تحصیل است و روز پنجشنبه در فرودگاه استانبول بازداشت شد.

آرسال اظهار داشت موکل وی به علت خواندن ترانه کُردی در بیست و هفتمین سالیاد تاسیس مرکز فرهنگی مزوپوتامیا در مرکز در شهر وان دستگیر شده است.

بازداشت یلدا به خواست دادستان وان بوده و در دادگاهی در استانبول محاکمه شد.

به گفت وکیل یلدا، محاکمه وی هنوز تمام نشده و  در جریان است.