درپی حملات هوایی ترکیە بە خاک اقلیم کردستان ٢ غیرنظامی جان باختند

حملات مکرر جنگند‌ه‌های ترکیە وحشت را در میان ساکنان مناطق مرزی اقلیم کردستان برانگیختە است

 اربیل (کردستان٢٤ )- بە گزارش کردستان ٢٤ از شهر "آمد" در استان دهوک شامگاه چهارشنبه جنگندە‌های ترکیە بە بهانە حضور افراد مسلح حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، مانطق مرزی "آمد" در استان دهوک را مورد حملە قرار دادند.

بر اساس گزارش خبرنگار کردستان٢٤، دو غیرنظامی بر اثر این حملات جان باختە و دو نفر دیگر مفقود شده‌اند.

حملات هوایی ترکیە در مناطق مرزی اقلیم کردستان باعث وحشت مردم منطقه شدە است.

/ا.م