پیکر سردار احمد موسیقی کردی در گورستان قدیمی کوی‌سنجق بە خاک سپرده شد

جمعی از هنرمندان موسیقی کردی بە همراه مردم کوی‌سنجق در مراسم تشییع‌جنازه‌ی استاد سردار احمد شرکت کردند

 اربیل (کردستان٢٤)- استاد سردار احمد پیشکسوت موسیقی و نوازنده‌ی فلوت و نی، در سن ٧٤سالگی بە علت بیماری در شهر کوی‌سنجق درگذشت.

سردار احمد از اعضای هیئت مؤسس گروه موسیقی باواجی کوی‌سنجق بود. تعداد زیادی از هنرمندان کردستان، موسیقی و آواز کردی را نزد او فراگرفتند.

سردار احمد سال ١٩٤٥(١٣٢٣ هجری شمسی) در شهر "کۆیه" (کوی‌سنجق) بە دنیا آمد. وی یکی از بنیان‌گذاران گروه موسیقی "باواجی" بود.

روز دوشنبه ٢٧ اسفندماه جمع‌ کثیری از هنرمندان بە همراه مردم کوی سنجق، در تشییع جنازه و خاکسپاری استاد سردار احمد شرکت کردند.

/ا.م