رهبر ایران با برداشت فوری از صندوق ذخیره‌ی ارزی موافقت نکرد

خامنه‌ای از روحانی خواستەاست کە برای کمک بە سیل‌زدگان بە دیگر منابع در دسترس مراجعه کند

 اربیل (کردستان٢٤)- آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، گفته است که او برای کمک به سیل‌زدگان کشور تنها در آخرین وهله "پس از جمع‌بندی و در صورت نیاز" با برداشت از منابع صندوق توسعه‌ی ملی موافق خواهد بود.

حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او اجازه خواسته بود تا برای کمک به سیل‌زدگان به‌طور عاجل از صندوق ذخیره‌ی ارزی کشور (موسوم به صندوق توسعه‌ی ملی) برداشت کند.

علی خامنه‌ای در پاسخ به این درخواست، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت: اگرچه اقدام‌های "دستگاه‌های متعدد دولتی و نظامی" در کمک‌رسانی به قربانیان سیل "چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است، ولی این کمک‌ها نمی‌تواند خسارت‌های وارده به آحاد مردم به‌ویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل‌زده را جبران کند".

علی خامنه‌ای سپس ورود دولت را برای کمک به سیل‌زدگان لازم دانسته و یادآور شده است: "مطلعید که استفاده از صندوق توسعه‌ی ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است."

خامنه‌ای در ادامه  از روحانی خواسته است که منابع مالی لازم جهت امدادرسانی به سیل‌زدگان را از دیگر منابع در دسترس تأمین کند.

/ا.م