بخش اعظم کلیسای تاریخی پاریس در آتش سوخت

معاون شهردار پاریس: کلیسا دچار "خسارات خیلی گسترده‌ای" شده است.
kurdistan24.net

 اربیل (کردستان۲۴)- آتش‌سوزی بزرگی بخش عمدەی کلیسای نوتردام در پاریس که یکی از مهم‌ترین بَناهای فرانسه است را سوزانده است.

مأموران آتش‌نشانی همچنان برای مهار این آتش‌سوزی که سقف و منار مخروطی این کلیسای ۸۵۰ ساله را سوزاند تلاش می‌کنند به این امید که بتوانند از نابودی آثار هنری داخل کلیسا جلوگیری کنند.

مقام‌های فرانسه می‌گویند که اصل بنا ازجمله دو برج کلیسا سالم مانده است.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه این حادثه را یک "تراژدی اسفناک" خواند.

علت آتش‌سوزی هنوز معلوم نیست، اما مقام‌ها می‌گویند می‌تواند ناشی از عملیات تعمیرات کلیسا بوده باشد که بعد از ترک خوردن بدنه کلیسا آغازشده بود.

مکرون در جریان بازدیدی از محل حادثه گفت که "از بدترین سناریو پرهیز" شده است و یک کمپین بین‌المللی برای جمع‌آوری پول و بازسازی کلیسا راه‌اندازی خواهد شد.

سال پیش بعد از ترک برداشتن و ریختن بخش‌هایی از ساختمان نوتردام، کلیسای کاتولیک در فرانسه خواستار کمک فوری برای مرمت آن شده بود. 

 اربیل (کردستان۲۴)- آتش‌سوزی بزرگی بخش عمدەی کلیسای نوتردام در پاریس که یکی از مهم‌ترین بَناهای فرانسه است را سوزانده است.

مأموران آتش‌نشانی همچنان برای مهار این آتش‌سوزی که سقف و منار مخروطی این کلیسای ۸۵۰ ساله را سوزاند تلاش می‌کنند به این امید که بتوانند از نابودی آثار هنری داخل کلیسا جلوگیری کنند.

مقام‌های فرانسه می‌گویند که اصل بنا ازجمله دو برج کلیسا سالم مانده است.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه این حادثه را یک "تراژدی اسفناک" خواند.

علت آتش‌سوزی هنوز معلوم نیست، اما مقام‌ها می‌گویند می‌تواند ناشی از عملیات تعمیرات کلیسا بوده باشد که بعد از ترک خوردن بدنه کلیسا آغازشده بود.

مکرون در جریان بازدیدی از محل حادثه گفت که "از بدترین سناریو پرهیز" شده است و یک کمپین بین‌المللی برای جمع‌آوری پول و بازسازی کلیسا راه‌اندازی خواهد شد.

سال پیش بعد از ترک برداشتن و ریختن بخش‌هایی از ساختمان نوتردام، کلیسای کاتولیک در فرانسه خواستار کمک فوری برای مرمت آن شده بود.