مسرور بارزانی با فرماندهان عالیرتبه ائتلاف دیدار کرد

پاتریک روبرسون فرماندە جدید نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه را بە مسرور بارزانی معرفی کرد

 اربیل (کردستان ۲۴)- مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان و مأمور تشکیل کابینە جدید دولت اقلیم کردستان روز سەشنبه ۲۸ خرداد در دیدار با ژنرال پاتریک روبرسون، فرمانده کل تیم مشترک عملیات ویژه در عراق و سوریە و هیئت همراه دیدار کرد.

در این دیدار کە بە مناسبت پایان مأموریت روبرسون برگزار شد، تحولات منطقه و هماهنگی نیروهای اقلیم کردستان و نیروهای ائتلاف موردگفتگو قرار گرفت.

فرمانده مشترک عملیات ویژه در عراق و سوریە در این دیدار، ضمن معرفی جانشین خود "اریک هیلی" بە مسرور بارزانی، ابراز امیدواری نمود کە هماهنگی میان نیروهای پیشمرگه و ائتلاف تداوم یابد.

مسرور بارزانی نیز در این دیدار ضمن ابراز موفقیت برای رابرتسن و جانشین وی، بر ادامه هماهنگی نیروها جهت پاسداری از دستاوردها و بازگشت ثبات و محدود کردن تحرکات تروریست‌ها در منطقه تأکید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار بە موضوع درگیری‌ها در مناطق مختلف سوریە پرداخته شد.

/ا.م