موگرینی: نجات برجام دشوارتر شده است

موگرینی: ما از ایران می‌خواهیم با تجدیدنظر در تصمیم خود توافق اتمی را کاملاً اجرا کند

اربیل (کردستان۲۴)- فدریکا موگرینی نماینده‌ی سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا در پایان نشست وزرای امور خارجه‌ی کشورهای امضاکنندۀ توافق اتمی با ایران، اعتراف کرد که نجات این توافق "بیش‌ازپیش دشوار است"، هرچند "حفظ این توافق به سود همه است."

مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا ضمن ابراز ناخرسندی از کاهش تعهدات ایران نسبت به برجام، گفت که تدابیر تهران قابل بازگشت هستند و ما از ایران می‌خواهیم با تجدیدنظر در تصمیم خود توافق اتمی را کاملاً اجرا کند. فدریکا موگرینی سپس گفت: "امیدوارم عقل بر رفتارها حاکم شود."

وزرای امور خارجه‌ی سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، بریتانیا به‌اضافه‌ی چین، روسیه، ایران و نماینده‌ی سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا امروز در نیویورک، در حاشیه‌ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل، برای حفظ برجام با یکدیگر گفتگو کردند.

کشورهای اروپایی امیدوار بودند که در حاشیه‌ی این نشست رؤسای جمهوری آمریکا و ایران، به‌منظور کاهش تنش‌های منطقه با یکدیگر ملاقات کنند، اما ایران این ملاقات را به لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت این کشور به برجام مشروط کرد.  

/ا.م