بیانیەی قوای سه‌گانه‌ی اقلیم کردستان در مورد رخدادهای جاری

حکومت اقلیم از همە‌ی طرف‌ها می‌خواهد اقلیم کردستان را وارد منازعات خویش ننمایند

اربیل (کردستان۲۴)- سران قوای سه‌گانەی حکومت اقلیم کردستان در نشست عادی روز چهارشنبه ١٨ دی‌ماه، بیانیەای در مورد اوضاع و رخداد‌های کنونی عراق منتشر کرند.

متن بیانیە‌ی این نشست به شرح زیر است:

ریاست اقلیم، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان کردستان، امروز چهارشنبه ١٨ دی‌ماه١٣٩٨، در اربیل نشستی برگزار کردند.

در این نشست آخرین تحولات اقلیم کردستان، عراق و منطقه مورد بحث و تبادل نظر دقیق قرار گرفت. روسای قوای سە‌گانە نگرانی عمیق خویش را از توسعه‌ و سرایت رخدادهای منطقه اعلام کردە و آن را تهدیدی مستقیم برای اقلیم کردستان، عراق و منطقه تعبیر کردند.

در مورد رویداد‌های روزهای اخیر نیز مخصوصا رخداد‌های بامداد امروز(چهارشنبه ١٨ دی‌ماه) بە‌هیچ وجه به حل مشکلات منجر نخواهد شد. اقلیم کردستان ضمن حمایت از بازگشت آرامش، ایجاد ثبات و گفتگو، از همە‌ی طرف‌ها می‌خواهد اقلیم کردستان را وارد منازعات خویش ننمایند.

اقلیم کردستان حمایت از نیروی ائتلاف بین‌المللی در عراق و اقلیم کردستان در جهت تداوم مبارزه با تروریسم را ضروری می‌داند. مخصوصا طی چند ماه گذشته که تحرکات و اعمال تروریستی رو بە افزایش است، از جوامع بین‌الملل می‌خواهیم به‌هیچ وجه ظهور دوبارەی تروریسم فرصت ندهد.

/ا.م