نشست کمیته‌ی ویژه‌ی مقابلە با ویروس کرونا در اربیل

این کمیته از وزرای ذی‌ربط و استاندارهای کردستان تشکیل شده است

اربیل (کردستان۲۴)- کمیته‌ی ویژه‌ی مقابله با ویروس کرونا، با برگزاری نشستی در اربیل راهکارهای مقابله با این ویروس را بررسی می‌کند.

جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کردستان، بە کردستان۲۴ گفت:"امروز شنبه ٣ اسفند، هیئت ویژه‌ی مقابله با ویروس کرونا در اربیل تشکیل جلسه خواهند داد".

سخنگوی دولت اقلیم کردستان، همچنین اظهار داشت:" وزرای مربوطه و استاندارها هم در این جلسه شرکت خواهند داشت و ضمن بررسی راهکارهای مقابله با ویروس کرونا، شیوه‌های محافظت از شهروندان را نیز ارزیابی می‌کنند، به نحوی که از انتقال ویروس کرونا بە اقلیم کردستان شدیداً جلوگیری به عمل آید".

پس از شیوع فراگیر ویروس کرونا در کشور همسایه ایران، مقامات اقلیم کردستان گذرگاههای مرزی خود را با ایران مسدود و تدابیر شدید پزشکی اتخاذ کردند.

/ب. ن