لیر‌ه‌ی ترکیه در معرض تهدید بیشتر

"پول ترکیه دچار عدم ثبات می‌شود"

اربیل (کردستان ٢٤) - موسسه‌ی تامین مالی بین‌المللی، در گزارشی اعلام کرد؛ به دلیل افزایش کسری در بودجه‌‌ی‌ ترکیه، پول رایج آن کشور بیش از پیش دچار عدم ثبات خواهد شد.

در گزارش موسسه‌ی تامین مالی بین‌المللی، آمده است؛ بانکهای ترکیه، خصوصا بانکهای دولتی آن کشور، در ارائه‌ی قرض از لیره‌ی ترکی استفاده می‌کنند و این موجب افزایش کسری در بودجه شده، که عدم ثبات پول رایج ترکیه را به دنبال خواهد داشت.

همچنین به افزایش استفاده از لیره‌ی ترکی و کاهش استفاده از دلار آمریکایی در سال جاری اشاره کرده، که به طور کلی بر رشد اقتصادی ترکیه اثر مثبت نخواهند داشت.