مقررات منع آمدورفت در اقلیم کردستان تمدید گردید

مقررات منع آمدورفت همەی استان‌ها و واحدهای اداری اقلیم کردستان را دربر می‌گیرد

اربیل (کردستان۲۴)- وزارت داخلەی اقلیم کردستان روز یکشنبه سوم فروردین ۱۳۹۹ مقررات منع آمدورفت در اقلیم کردستان را تا تاریخ ۱۳ فروردین تمدید کرد.

در اطلاعیەی شماره ۲۱ وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان کە بە مناسبت پیشگیری ازانتشار ویروس کرونا منتشرشده، آمده است: تمدید مقررات منع آمد همەی استان‌های اربیل، سلیمانیە، دهوک و حبلبچه و واحدهای اداری مستقل راپرین و گرمیان را شامل می‌گردد و هرگونه ترددی از ساعت ۱۲ شب تا ۶ بامداد ممنوع می‌باشد.

بر اساس این اطلاعیه، آمدورفت عابران پیاده نیز تنها جهت تأمین مایحتاج ضروری از فروشگاه‌ها آزاد خواهد بود.

/ا.م