رهبر کرەی شمالی از انظار عمومی ناپدید شده است

رهبر کرەی شمالی برای آخرین بار ۹ روز پیش در انظار عمومی دیده شده است

اربیل (کردستان۲۳)- شبکه‌ی خبری سی‌ان‌ان روز اول اردیبهشت ما به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود تندرستی رهبر کره‌ی شمالی پس از یک عمل جراحی، در وضعیت وخیم و خطرناکی قرار گرفته است.

یک مقام دولتی در سئول به خبرگزاری یون‌هاپ کره‌ی شمالی گفته "ما هیچ نشانه‌ی غیرمعمولی را رؤیت نکرده‌ایم".

نام مقام‌های آمریکایی و کرەای کە در این مورد اظهارنظر کرده‌اند، این فاش نشده است.

کیم جونگ اون  آخرین بار ۲۳ فروردین آر انظار عمومی دیده شدە است. در آن زمان گفته‌شده بود که رهبر کره‌ی شمالی در نشست دفتر سیاسی حزب حاکم شرکت کرده است.

کیم جونگ‌اون هفته‌ی گذشته در مراسم سالیانه‌ی تولد پدربزرگش شرکت نکرده بود.

وزارت اتحاد کره‌ی جنوبی، وزارت ناظر بر کره‌ی شمالی و روابط دو طرف، تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده است

/ا.م