Kürt Dil Platformu’ndan YÖK’e mektup

Kürt Dil Platformu (PZK), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) bir mektup göndererek, Kürtçe ile ilgili bazı taleplerde bulundu.

DİYARBAKIR (K24) - Kürt Dil Platformu (PZK), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) bir mektup göndererek, Kürtçe ile ilgili bazı taleplerde bulundu.

PZK tarafından Diyarbakır’da yapılan basın açıklamasında, YÖK'e hitaben yazılan açık mektup okundu.

Açık mektupta, 2009 yılında Kürtçe’ye ilişkin başlatılan reformlara yeniden dönüş yapılması gerektiği belirtilerek şu ifadeler kaydedildi:

“Bilindiği üzere anadili Kürtçe olan vatandaşlar 25 milyonu aşan nüfusları ile ülkemizin ikinci büyük kitlesini oluşturmaktadırlar. Buna rağmen üniversitelerde anadillerini ve edebiyatlarını öğrenme imkânına çok gecikmeli olarak ancak 2009 yılında kavuşabildiler. Başkanlığınızın kararlarıyla birçok üniversitede lisans düzeyinde Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları ve lisansüstü düzeyde de Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalları açıldı. Reform niteliğinde olan bu karar o zaman bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak gelinen noktada mevcut Anabilim Dalları, farklı nedenlerden dolayı artık beklentileri karşılayamaz durumdadır. Ortaya çıkan yeni sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşullar bu konuda bazı değişiklik ve iyileştirmeleri gerekli kılmaktadır. Biz PZK (Kürt Dil Platformu) olarak bu gereksinimlerden hareketle, politik değerlendirmeler dışında, aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasının sosyolojik, psikolojik ve pedagojik açılardan yararlı olacağını düşünmekteyiz.”

Mektubun sonunda 5 maddelik talepler ise şöyle sıralandı:

1-Edebiyat Fakülteleri’ndeki mevcut Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları’nın bölümlere dönüştürülmesi,

2-İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Kürtçe konuşan vatandaşların yoğun olarak yaşadığı her büyükşehir üniversitelerinde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nin açılması,

3-İstanbul ve Diyarbakır Dicle Üniversitelerinde Kürt Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulması

4-Sosyal bilimlerde sadece Kürtçe eğitim veren bir Kürt üniversitenin planlanmasını

5- Yukarıda dile getirdiğimiz konularda sizlerle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.