Kürtçe için imza kampanyası başlatılıyor

Kürt Dil Platformu ile Kürt Dili ve Kültür Ağı, Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olması için imza kampanyası başlatıyor.

DİYARBAKIR (K24)

Kürt Dil Platformu ile Kürt Dili ve Kültür Ağı, Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olması için 22 Şubat Pazartesi günü imza kampanyası başlatıyor. Kampanya için doğrudan imza ile dijital imza yoluna gidilecek.

Kürt Dil Platformu ile Kürt Dili ve Kültür Ağı tarafından yapılan açıklamada, kampanyaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Yüz yüze imza formuna ulaşma imkânı olmayan Kürtler için ve Kürt olmayıp insani değerlerini yitirmeyen, yüz yıldır süren bu utanca son vermek isteyenler için hazırlanmıştır. Bu kampanya her ne kadar Kürt Dil Platformu ve Kürt Dili ve Kültür Ağı adı altında başlatılmış olsa da, temelde bütün Kürtlerin kampanyasıdır. Siyasi görüşlerimiz, partilerimiz, yaşama bakışımız farklı olsa da dilimiz ortaktır, bu kampanya da Kürt dili kampanyasıdır. Bu sebeplerden dolayı çağrımız bütün sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, aydınlara ve dil için emek vermiş tüm insanlığadır, bu her şeyden önce sizin kampanyanızdır, dilimiz içindir.”

Açıklamada, “Bu kampanyanın etrafında toplanalım, kampanyamızı birlikte büyütelim ve hedefine ulaştıralım” denilerek, şu hususlara dikkat çekildi:

“Gelin birlikte Kürtlerin yüzyıllardır büyüttüğü umutları dil hakları ile taçlandıralım. Buradan tüm Kürtlere de sesleniyoruz: Hep birlikte bu taleplere sahip çıkalım, kampanyaya gönülden katılalım, kampanyamızı milyonlarca imza toplayarak hedefe ulaştıralım. Kampanyamız için her imza değerlidir, bir tavırdır, bir sözdür ve özgün ağırlığa sahiptir.”

“Bu kampanyada ne kadar çok imza toplarsak, hak-bilmezlere karşı Kürt halkının iradesi ve talepleri güçlenecektir ve sesi dünyanın her yerine daha da güçlü bir şekilde duyulacaktır” denilen açıklamada, “Bu nedenlerden dolayı imzalarımızla bir çığlığı dünyaya yayılalım. Artık bütün dünya bilsin ki Kürt halkı tek bir ses ile şunu söylüyor: Kürtçe resmi dil olsun. Kürtçe eğitim dili olsun” ifadelerine yer verildi.

“KÜRTLERİN DİL VE KİMLİK HAKLARI TANINMALIDIR”

Diğer yandan milyonlarca Kürt’ün Ortadoğu’da asimilasyonla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, “Coğrafyamızda egemen siyaset Kürtleri ve dillerini ortadan kaldırmak istiyor. Bu yanlış politika Kürtleri dil ve kültür olarak yok etmek istiyor, ama bu tutum asla demokratik ve insancıl bir tutum olamaz. Bu tutum aynı zamanda eşitlik fikrine de aykırıdır. Bu yanlış politika bir an önce durdurulmalı ve Kürtlerin dil ve kimlik hakları tanınmalıdır. Kürt dili resmi bir yasal statüye sahip olmalı, Kürt dili eğitim dili olmalıdır” dendi.