Araştırma: Teknoloji kullanımı gençlerde psikolojik sorunlara neden oluyor mu?

İngiltere'de yapılan bir araştırma, gençlerin teknoloji kullanımının karşılaştıkları psikolojik rahatsızlıklara etkisinin "az" olduğunu ortaya koydu.
teknoloji
teknoloji

HABER MERKEZİ

Oxford İnternet Enstitüsü'nün araştırması için, 10-15 yaş arası 430 binden fazla gencin televizyon izleme, sosyal medya ve teknolojik araçları kullanma süreleri ile depresyon, intihar düşüncesi ve davranış bozuklukları gibi psikolojik sorunlar arasındaki bağlantı incelendi.

Araştırma sonucunda, 1991 ve 2019 yılları arasında, depresyon ile sosyal medya kullanımı ve televizyon izleme süresi arasındaki ilişkinin az da olsa zayıfladığı gözlemlendi.

Aynı dönemde, sosyal medya kullanımının psikolojiye etkisinde ufak bir artış görüldü.

Oxford İnternet Enstitüsü'nün araştırması, Clinical Psychological Science dergisinde yayımlandı.

Araştırma için 1991 ve 2017 arasında İngiltere ve ABD'de yaşayan ve 10-15 yaş aralığında olan 430 binden fazla kişinin verileri incelendi.

Araştırmaya katılan gençlerden belli sorular üzerinden kendi duygu durumlarını derecelendirmeleri istendi.

Bir sonraki adımda, gençlere genel olarak sosyal medyayı ya da cep telefonu ve televizyon gibi teknolojik aletleri ne kadar süre ile kullandıkları soruldu. Bu süreyi nasıl kullandıkları ise sorgulanmadı.

Araştırmanın yürütücülerinden Profesör Andrew Przybylski, "2010 ve 2019 yıllarını karşılaştırdığımızda sosyal medyanın etkisi ve ruh sağlığı açısından bir farklılık gözlemlemedik" dedi.

Przybylski, teknoloji kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin giderek "güçlenmediğini" vurguladı.

Oxford araştırması, teknolojinin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine odaklanan siyasiler ve uzmanlara da bir uyarı niteliğinde.

Nitekim sık sık gençlerin teknoloji kullanımını, yaşadıkları ruh sağlığı sorunları ile ilişkilendiren araştırmalar kamuoyuna yansıyor.

Son olarak Ocak 2021'de yayımlanan bir araştırma, sosyal medya kullanımının gençlerin iyi olma halini olumsuz etkilediği ve kendilerine olan güvenini zayıflattığını ortaya koymuştu. (Kaynak: BBC)