BMGK üyesi 9 ülkeden Afganistan’daki kadınların durumuyla ilgili ortak açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 9 ülke, Afganistan'daki kadınların durumuna ilişkin endişelerini ifade etmek için ortak basın açıklaması yaptı.

HABER MERKEZi

BMGK üyesi Arnavutluk, Brezilya, Fransa, İrlanda, Kenya, Meksika, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere'nin, Kadın Barış ve Güvenlik (WPS) bildirisine imza atan ülkeler olarak yaptıkları açıklamada, "Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana, kadınların sistematik olarak kamusal yaşamdan silindiği" kaydedildi.

BMGK dönem başkanlığını yürüten Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Ferit Hoca tarafından okunan ortak açıklamada, "Afganistan'da protestolara katılan kadın ve kızlar şiddetle bastırıldı, sindirildi, kaçırıldı, öldürüldü veya diğer misilleme biçimlerine maruz kaldı. Uluslararası topluma ve Afganistan halkına verilen sürekli vaatlere ve taahhütlere rağmen, altıncı sınıfın üzerindeki kızların eğitimlerinden mahrum bırakılmaya devam edilmesi içler acısı" ifadelerine yer verildi.

Taliban yönetiminin kadınlara karşı politika ve uygulamalarını "derhal tersine çevirme" çağrısının yapıldığı açıklamada, Afganistan'ın taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW) hükümlerini uygulama yükümlülüğü hatırlatıldı.

BMGK'da Afganistan'daki durumun konuşulduğu oturumla aynı gün yapılan ortak açıklamada, BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınları ve kız çocuklarını güçlendirme, eğitim dahil insan haklarını koruma ve teşvik etme yetkisinin güçlü bir şekilde desteklendiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Afganistan'ın ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için cinsiyet eşitliğinin, kadınların ve kızların güçlendirilmesinin temel olduğu inkar edilemez. Afganistan'da iyileşme, kadınlar işe ve kızlar okula dönmeden gerçekleşemez. Eğitim, çalışma ve hareket özgürlüğü hakları güvence altına alınmalı, saygı gösterilmeli ve korunmalıdır" denildi.

Ayrıca, Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının durumunun Güvenlik Konseyinin gündeminin üst sıralarında yer alması gerektiği de vurgulandı.