Guterres: Savaş, Ukrayna'nın çok ötesinde bir etkiye sahip

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın gıda, enerji ve finansa erişimde, Ukrayna'nın çok ötesinde etkiye sahip olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, "Ukrayna'daki savaş, o ülkenin insanları üzerinde yıkıcı bir etki yaratmaya devam ediyor. Milyonlarca hayat mahvoldu" ifadesini kullanarak, Gıda, Enerji ve Finans Küresel Kriz Müdahale Grubu'nun (GCRG) Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın tetiklediği küresel krizlerle mücadele yöntemlerine değindi.

BM Genel Sekreteri, "İnsani yardım operasyonlarımız aracılığıyla Ukrayna ve bölgedeki acıları azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak bu savaş, gıda, enerji ve finansa erişimde Ukrayna'nın çok ötesinde devasa ve çok boyutlu bir etkiye sahip. Her yerde hane bütçeleri, iklim değişimi ve savaşın körüklediği yüksek gıda, ulaşım ve enerji fiyatlarından kaynaklanan sıkıntıdan etkileniyor" dedi.

Guterres, negatif etkisi farklı coğrafyalarda hissedilen Ukrayna'daki savaş hakkında, "Bu savaş anlamsız ve BM Sözleşmesi ile uyumlu müzakere edilmiş bir çözüm yoluyla onu sona erdirmek için hepimiz elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" şeklinde konuştu.

GCRG'nin çalışmaları için toplantıya çevrim içi bağlanan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'a teşekkür eden Guterres, Paris Anlaşması'nın korunması ve iklim konusundaki hedeflere ulaşılmasının gerekliliğiyle enerji krizinin yönetiminde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önemine atıf yaptı.

KÜRESEL KRİZLERİ ÖNLEMEK İÇİN 4 MÜCADELE YÖNTEMİNDEN BAHSETTİ

BM Genel Sekreteri Guterres, GCRG aracılığıyla dünyadaki krizleri önlemek için mücadele edilmesi gereken konuları dört başlıkta sıraladı.

"Petrol ve gaz şirketlerinin bu enerji krizinden en yoksul insanların ve toplulukların sırtından rekor karlar elde etmesi ahlak dışıdır" diyen Guterres, en büyük enerji şirketlerinin bu yılın ilk çeyreğindeki birleşik karının 100 milyar dolara yakın olduğuna dikkati çekti ve tüm hükümetleri "bu aşırı karları vergilendirmeye" ve fonları savunmasız insanların desteklenmesi için kullanmaya çağırdı.

İkinci sırada, özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere "enerji tasarrufunun teşvik edilmesi" gereğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, üçüncü olarak çoğu alanda fosil yakıtlardan daha ucuz olan "yenilenebilir kaynaklara geçişin hızlandırılması" gereğinin altını çizdi.

Guterres, dördüncü çözüm önerisi olarak da "yeşil enerjiye geçiş için özel ve çok taraflı finansman artırılmasını" tavsiye ederken, Uluslararası Enerji Ajansına göre, "sıfır karbon" hedefine ulaşmak için yenilenebilir enerji yatırımlarının 7 kat artması gerektiğini hatırlattı.

BM Genel Sekreteri tarafından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı açlık krizine yanıt olarak kurulan Gıda, Enerji ve Finans Küresel Kriz Müdahale Grubu'nun ilk tavsiyeleri 5 Nisan'da kamuoyuyla paylaşılmıştı.