KESK'ten İstanbul ve Diyarbakır'da miting

HABER MERKEZİ 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, “emekten yana bütçesi" talebiyle İstanbul ve Diyarbakır'da miting düzenledi.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, yaptığı açıklamada, emeklerinin özgürlüğü ve güvenli bir iş için miting düzenlediklerini belirterek, “2024 bütçesine baktığımızda ağır vergi yükü altında düşen alım gücümüzü var.  Orta vadeli programda biz emekçiler için yoksulluk ve açlık daha da katmerleşti. Aynı zamanda kıdem tazminatını gasp etmeyi hedefliyor. Yani onlar zenginleşiyor, biz üretenler fakirleşiyoruz" dedi.

Belediyelere ve TTB'ye kayyım atanmasına tepki gösteren Yeşil, iktidarın tüm muhalif kesimlere, emek, meslek örgütlerine “yargı sopasıyla gözdağı verdiğini” söyledi.

Mitinge HEDEP, DBP TİP, ESP ve CHP Diyarbakır il örgütleri de destek verdi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise İstanbul'da KESK adına basın açıklamasını okudu.

Bozgeyik, KESK olarak taleplerini şu şekilde sıraladı:

1.Öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

2.Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz.

3.Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını istiyoruz.

4.Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz.

5.Engellilere yönelik Kamu Hizmetlerinin geliştirilmesinin, engelli hizmetleri için ayrılan bütçe payının arttırılmasını, kamuda engelli istihdamının arttırılmasını istiyoruz.

6.Vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz.

7.Toplumun en zengin %1’lik kısmının Milli Gelirin %54’üne el koyduğu, geri kalan %99’un payına ise Milli Gelirin sadece %46’sının düştüğü adaletsiz tabloya son verilmesi için belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz.

8.Emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz.

9.Yoksulluğu önleyici, dar gelirlileri koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi için Temel Gelir Güvencesi istiyoruz.

10.OHAL KHK’leri ile herhangi bir hukuki delil ve mahkeme kararı olmadan işinden ekmeğinden edilen tüm kamu emekçilerinin işine iade edilmesini istiyoruz.

11.Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini istiyoruz.

12.Kadınların sürekli, güvenceli işlerde istihdam edilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe hakkının hayata geçirilmesini istiyoruz.

13.Herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını istiyoruz.

14.Ekonomik krizi derinleştiren tekçi, milliyetçi, şoven, inkârcı politikaların terk edilmesini, dışarıda ve cezaevlerinde başta tecrit olmak üzere insan hakları ihlallerine son verilmesini, Kürt sorununda barışçıl diyalogu esas alan demokratik yöntemlerin derhal devreye sokulmasını, bu çerçevede yeni bir anayasanın gündemleştirilmesini istiyoruz.