PWK'den Kürt ailelerine: Çocukları Kürtçe seçmeli derse kaydettirin

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), Kuzey Kürdistan’daki (Bakur) Kürt ailelerine çocuklarını Kürtçe seçmeli derse kaydetmeleri konusunda çağrıda bulundu.

PWK’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kürt ailelerine çağrı yapıldı.

Kürtçe’nin Türkiye Anayasasında yıllardır yasaklı bir dil olduğuna işarete edilen açıklamada, “Kürtçe(Kurmanci, Kirmanckî/Zazakî ) ana dille eğitim hakkı Kürt milletinin en temel, meşru hakkıdır. Türkiye Devleti 100 yıldır Kürtçe ana dille eğitim hakkını tanımamakta, Kürtçenin bir resmi dil olmasını kabul etmemektedir. Kürtçe Anayasa ve tüm yasalarda hala yasaklı bir dildir.” denildi.

Türkiye’de tüm gerekleri yeterince yerine getirilmesede 12 yıldır, Kürtçe seçmeli ders hakkının mevcut olduğuna işaret edilen açıklamada, 5,6,7 ve 8. sınıftaki tüm öğrenciler için Kürtçe seçmeli ders hakkı olduğu belirtilerek, ailelerin en geç 12 Şubat 2024 günü seçmeli Kürtçe dersi için başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) olarak tüm Kürt aileleri, çocuklarını Yaşayan Diller ve Lehçeler Bölümünde Kürtçe (Kurmancî û Kirmanckî/Zazakî) seçmeli derse kaydetmeye çağırıyoruz.” sözleri ile ailelere çağrı yapıldı.

PWK Basın Bürosunun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Kürt ailelerini çocuklarını Kürtçe seçmeli derse kaydetmeye çağırıyoruz

Kürtçe(Kurmanci, Kirmanckî/Zazakî ) ana dille eğitim hakkı Kürt milletinin en temel, meşru hakkıdır. Türkiye Devleti 100 yıldır Kürtçe ana dille eğitim hakkını tanımamakta, Kürtçenin bir resmi dil olmasını kabul etmemektedir. Kürtçe Anayasa ve tüm yasalarda hala yasaklı bir dildir.

Ama Türkiye eğitim sisteminde, tüm gerekleri yeterince yerine getirilmese de, 12 yıldır, Kürtçe seçmeli ders hakkı mevcuttur.

Kuzey Kürdistan ve Türkiye’deki tüm okullarda, 5,6,7 ve 8. sınıftaki tüm öğrenciler için Kürtçe seçmeli ders hakkı var. Seçmeli derslere başvurular başladı ve 12 Şubat 2024 günü başvurular son bulacak. Ailelerin en geç 12 Şubat 2024 günü seçmeli Kürtçe dersi için başvurmaları gerekmektedir.

Tüm Kürt aileleri Kürtçe Seçmeli Ders hakkını kullanmada duyarlı olmalıdırlar diyoruz. Bu hakkı kullanmak aynı zamanda milli bir görev olarak da benimsenmelidir.

Çocuklar, geleceğimizdirler. Kürt çocuklarının kendi ana dillerini öğrenmeleri için önümüze çıkacak her fırsatı değerlendirelim. Kürtçeyi öğrenerek büyüyen çocuklar, Kürt milletinin geleceğini örmede de temel taşları örmeye başlayacaklardır.

Kürtçe ana dille eğitim ve Kürtçenin bir resmi dil olarak kabulü ve bu hakların Anayasal ve yasal güvencelere kavuşturulması mücadelemizi yürütürken, Kürtçe seçmeli ders hakkımızı kullanmayı da bu mücadeleye önemli bir katkı olarak benimsemeliyiz.

Kürtçe seçmeli dersin anaokulundan başlayarak, birinci sınıftan 12. sınıfın bitimine kadar devam etmesi için gerekli yasal düzenlemeler için de mücadeleyi yoğunlaştırmalıyız.

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) olarak tüm Kürt aileleri, çocuklarını Yaşayan Diller ve Lehçeler Bölümünde Kürtçe (Kurmancî û Kirmanckî/Zazakî) seçmeli derse kaydetmeye çağırıyoruz.”