Pêwendî


Nivîsgeha Kurdistan24

 • Mobile: 9647504287000
 • Telefon : 662102400
 • Faks:964662102499
 • Email:info @ kurdistan24.net

Rêkalmkirin li Kurdistan24

 • Mobile 9647501006000 , 9647501007000
 • Email:info @ orimedia.me

Malpera Kurdistan24

 • Mobile: 9647504286000
 • Telefon: 662102413
 • Email:info @ kurdistan24.net

News Room (Jûra Nûçeyan)

 • Telefon: 662102425
 • Email:info @ kurdistan24.net

Production

 • Telefon: 662102408
 • Email:info @ kurdistan24.net

Beşa Pêwendiyan

 • Telefon: 662102424
 • Email:info @ kurdistan24.net

Radio

 • Telefon: 662102462
 • Email:info @ kurdistan24.net

Teknîk

 • Telefon: 662102407
 • Email:info @ kurdistan24.net