Türkiye cezaevlerindeki tutuklu sayısı açıklandı

Cezaevlerinde 223 bin 589 hükümlü ve tutuklu, denetimli serbestlik altında ise 330 bin 119 yükümlü bulunuyor.

Haber Merkezi

Türkiye cezaevlerinde 223 bin 589 hükümlü ve tutuklu, denetimli serbestlik altında ise 330 bin 119 yükümlü bulunuyor.

Cezaevlerinde 223 bin 589 hükümlü ve tutuklu bulunurken, denetimli serbestlik altında ise cezaevi dışında 330 bin 119 yükümlü yer alıyor.

Adalet Bakanlığının 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bu yılın haziran ayı itibarıyla cezaevlerinde kalan 223 bin 589 hükümlü ve tutuklunun iaşesi ile barınma, ısınma, sağlık gibi hizmetlerini karşılıyor.

Yaklaşık 52 bin 439 cezaevi personelinin iaşesi ile cezaevlerinin dış güvenliğinden sorumlu jandarma bölük binalarının su ve ısınma giderleri de genel müdürlük bütçesinden ödeniyor.

Genel Müdürlük 59 bin 147 memur kadrosuna sahip, ancak bu kadroların 48 bin 116'sı dolu.

Cezaevlerinin ihtiyacına karşılık, 2017 yılı sonuna kadar 4 bin 442 personel alımı yapılacak. 2018 yılında da 10 bin personel alınması öngörülüyor.

Cezaevlerinde 8 cezaevi tabibi, 3 diş hekimi, 8 veteriner, 652 psikolog, 388 sosyolog, 248 sosyal çalışmacı, 612 öğretmen, 456 sağlık memuru görev yapıyor.

381 cezaevinin bulunduğu Türkiye'de, modern standartlarda yapılan 15 kapalı ve açık cezaevi 2017 yılında, 45 cezaevi de 2018 yılında faaliyete geçecek.

Denetimli serbestlik müdürlükleri, ilk derece Adli Yargı Adalet Komisyonu bulunan 139 yerde teşkilatlandı. Gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile birlikte, denetimli serbestlik altındaki yükümlü sayısı 330 bin 119'a ulaştı. Bu yükümlülerin iyileştirme, denetim ve takip çalışmaları 3 bin 874 personel ile yerine getiriliyor.

2018 yılında sınır aşan suçlara ilişkin arama, el koyma ve müsadere kararlarının uygulanmasında etkinliği sağlamak üzere birim kurulacak. Taşrada görevli hakim ve savcılar sınır aşan suçlar konusunda bilgilendirilecek.

En çok adli ilişki bulunan ülkelerde irtibat hakimliği müessesesi ihdas edilmesi ve misyon temsilciliklerinde hakim ve savcıların hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

27 MİYON İCRA DOSYASI

Tasarı kitapçığında, mahkemelerin iş yükü hakkında da bilgi verildi.

Buna göre, her yıl idare mahkemelerinde ortalama 410 bin, ceza mahkemelerinde 3 milyon 100 bin, hukuk mahkemelerinde ise 3 milyon 250 bin dava; Cumhuriyet Başsavcılıklarında ise her yıl ortalama 6 milyon 500 bin soruşturma evrakı görülüyor.

İcra dairelerinde görülmekte olan dosya sayısı ise 2017 yılında 27 milyona yaklaştı.