Bölge baroları: Tek tip kıyafet hukuk devleti ilkesini zedeler

Bölge baroları,Türkiye’de önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı KHK’ya ilişkin darbe girişimi ve terör eylemlerine müdahale eden kişilerin yargılanmamasının anayasaya aykırı olduğu belirterek, tepki gösterdi.

Haber Merkezi - Bölge baroları,Türkiye’de önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı KHK’ya ilişkin darbe girişimi ve terör eylemlerine müdahale eden kişilerin yargılanmamasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Diyarbakır, Hakkâri, Van, Şırnak, Dersim, Urfa, Bingöl, Muş ve Adıyaman barolarının da yer aldığı bölge baroları yaptıkları ortak açıklama ile 696 Sayılı KHK’ya tepki gösterdi.

Bölge baroları darbe girişimi ve terör eylemlerine müdahale eden kişilerin yargılanmamasının anayasaya aykırı olduğunun vurgusunu yaptı.

Mahkumlara yönelik ‘Tek tip kıyafet zorunluluğunun’ toplumsal barışı zedeleyeceğini ifade eden baroların ortak açıklaması şöyle:

“ Anayasanın 17/3 hükmüne göre “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz”. Tek tip giysi uygulamasının insan onuruna aykırı olduğu açık olup uygulamayla tutuklu ve hükümlülerin insan onuruna aykırı muamele görme yasağı ihlal edilmiş olacaktır. Geçmişte 12 Eylül darbesinden sonra cezaevlerinde yaşanan sancılı deneyimlerden de görüleceği üzere tek tip giysi uygulaması toplumsal barışı da zedeleyecek bir uygulamadır.

Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluktan muaf tutulması da hukuk devletinde yeri olamayacak bir özel af düzenlemesidir. Özel af niteliğindeki bu hüküm en başta ise Anayasanın 87. maddesine de aykırıdır.”