İlk OHAL uygulaması

OHAL kapsamında ilk kararname çıkarıldı. Buna göre Fethullah Gülen Cemaati'ne yakın 35 sağlık kurumu, 1043 özel öğretim kurumu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika ve 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı.

OHAL kapsamında ilk kararname çıkarıldı. Buna göre Fethullah Gülen Cemaati'ne yakın 35 sağlık kurumu, 1043 özel öğretim kurumu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika ve 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında bazı tedbirler alınmasına ilişkin Resmi Gazete'de bugün yayınlanan 12 maddelik kanun hükmünde kararnameyle, Fethullah Gülen Cemaati 35 sağlık kurumu, 1043 özel öğretim kurumu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika ve 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı. 

Ayrıca, olağanüstü halin devamı süresince gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 30 güne çıkarıldı.

OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"ye göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu görevlileri, görevlerinden çıkarılacak ve bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek.