KHK’yla ‘cumhurbaşkanlığı’ geldi

Kanunlardaki "Bakanlar Kurulu" ifadeleri de "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi

HABER MERKEZİ

Türkiye’de çıkan son Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) çok sayıda yasada bulunan "Başbakan" ve "Başbakanlık" ifadeleri "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Çok sayıda yasada bulunan "Başbakan" ve "Başbakanlık" ifadeleri "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi.

Kanunlardaki "Bakanlar Kurulu" ifadeleri de "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi.

Dün gece de Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin, "seçilen cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak düzenlenmesine" ilişkin 2'nci fıkrasına, "Bu tutanak seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur" ifadesi eklendi.