Türkiye’de insanlar en fazla hangi nedenden ölüyor?

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.2 artarak 435 bin 941 olurken, ölümler nedenlerine göre incelendiğinde yüzde 36.8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı.

HABER MERKEZİ

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.2 artarak 435 bin 941 olurken, ölümler nedenlerine göre incelendiğinde yüzde 36.8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2018'de binde 5.2 iken 2019 yılında artarak binde 5.3 oldu. Diğer bir ifadeyle geçen yıl bin kişi başına 5.3 ölüm düştü.

Ölüm sayısı, geçen yıl, bir önceki yılın revize edilen sayısına göre yüzde 2.2 arttı ve 435 bin 941 olarak gerçekleşti. Ölenlerin yüzde 54.6'sını erkekler, yüzde 45.4'ünü kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL KASTAMONU

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında binde 9.9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9.3 ile Sinop, binde 8.9 ile Balıkesir, binde 8.6 ile Edirne izledi.

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2.4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2.7 ile Hakkari, binde 2.9 ile Van ve binde 3.1 ile Batman ve urfa izledi.

Türkiye'nin kaba ölüm hızının, geçen yıl itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızlarından daha düşük olduğu görüldü. AB üyesi ülkelerin kaba ölüm hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin binde 15.4 ile Bulgaristan, en düşük kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin ise binde 6.4 ile İrlanda olduğu görüldü.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 36.8’İ DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında yüzde 36.8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 18.4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12.9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 39,1'inin iskemik kalp hastalığından, yüzde 22.2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan, yüzde 25.7'sinin diğer kalp hastalıklarından öldüğü görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47.2 ile Aydın oldu. Bu ili yüzde 47 ile Denizli, yüzde 46.2 ile Kırıkkale, yüzde 44.2 ile Çanakkale izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 24.5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 27.6 ile Van, yüzde 28.8 ile Kayseri, yüzde 29.7 ile Şırnak ve Ağrı izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler yaş grubuna göre incelendiğinde ise 2019 yılında en fazla ölümün 49 bin 529 kişi ile 75-84 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.

TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERİN ÇOĞU GIRTLAK VE AKCİĞER TÜMÖRÜNDEN

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 30.2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 7.9'unun lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, yüzde 8.1'inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğü görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22.2 ile İstanbul olduğu görüldü. Bu ili yüzde 22.1 ile Tekirdağ, yüzde 21.9 ile Kırklareli ve Edirne, yüzde 21.8 ile Erzurum izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu illerin ise yüzde 10.7 ile urfa, Hakkari ve Şırnak olduğu görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler yaş gruplarına göre incelendiğinde ise 2019 yılında en fazla ölümün 23 bin 386 kişi ile 65-74 yaş grubunda gerçekleştiği belirlendi.

BEBEK ÖLÜM HIZINDA DÜŞÜŞ

Bebek ölüm sayısı 2018'de 11 bin 598 iken, 2019'da 10 bin 770 olarak kayıtlara geçti. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı ise 2018 yılında binde 9.3 iken 2019 yılında binde 9.1'e geriledi. Bir başka deyişle geçen yıl bin canlı doğum başına 9.1 bebek ölümü düştü.

Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2018 yılında yüzde 65.1 iken 2019 yılında yüzde 63.6 oldu. Ölen bebeklerin 2019 yılında yüzde 12.3'ünün ilk gün, yüzde 29.6'sının 1-6 günlükken, yüzde 21.7'sinin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı da yüzde 23.3 oldu.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018'de binde 11.3 iken 2019 yılında 11.2 olarak tespit edildi.