Üç yeni KHK yayınlandı

Hükümet tarafından 679, 680 ve 681 nolu üç yeni KHK yayınlandı. Buna göre 2853 kamu görevlisinin işine son verilirken 83 dernek kapatıldı.

Hükümet tarafından 679, 680 ve 681 nolu üç yeni KHK yayınlandı.  Resmi Gazete'de de yayınlanan üç yeni KHK çerçevesinde kamudan toplam 2853 kişinin görevine son verildi.

 

Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan 135, Sağlık Bakanlığı'ndan 838, Adalet Bakanlığı'ndan 1699, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 bin 687 personel, Deniz Kuvvetleri’nden 149, Hava Kuvvetleri’nden 164 asker ve Danıştay’dan 8 üye ihraç edildi.

649 akademisyenin görevine son verildi.

20 ilde 83 dernek ve Vakıf kapatıldı.

Özel güvenlik görevlilerine silah kullanma yetkisi tanındı.

Medya ile ilgili

Sosyal medya düzenlemesiyle polis, internet kullanıcılarının kimliğine ulaşabilecek.

İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilecek.

Yayın yasaklarına getirilen düzenlemeyle birlikte, Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programları bir gün durdurulabilecek.
Bunlar dışında daha önceki KHK'larla kapatılan Şuhut’un Sesi Gazetesi, Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi, İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi, Kızıltepe’nin Sesi Gazetesi gibi toplam 11 Gazete tekrar açıldı.
60 emniyet mensubu görevlerine iade edildi.

Vatandaşlıktan çıkarılma hali

Resmi Gazete’de yayınlanan 680 no'lu KHK ile Türk Vatandaşlığı Kanunun 29. maddesine yeni fıkra eklenecek. Buna göre; Türk Ceza Kanunu'nun 302., 309., 310., 311., 312., 313., 3147. ve 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek. Bakanlıkça Resmi Gazete'de yapılan yurda dön ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilecek.

Haber devam edecek...