Dicle Üniversite’nde Kürtçe tez yazımının önü açıldı

Dicle Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişikliğiyle lisansüstünde Kürtçe tez yazılmasının önündeki engeller de kalkmış oldu.

DİYARBAKIR (K24)

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre Dicle Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişikliğiyle fakültelerde dört yıllık eğitim verilen dillerde lisans üstü tez yazılmasının önünü açtı.

Yönetmelikteki diğer koşullar da sağlandığı takdirde Türkçenin dışında diğer dillerde de artık tez yazılabilecek.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır. Danışman, öğrencinin tezi ile ilgili çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler. Tezin yazım dili takip ettiği programın öğretim dilidir. Ancak farklı dil ve lehçede ders verilen programlarda tez, ilgili dil veya lehçede yazılabilir. Bu durumda, tez danışmanının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında aranan şartları sağlamış olması (merkezi sınavı yapılmayan dil ve lehçeler için bu şart aranmaz) gerekir. Tezin yazıldığı dilde savunulması zorunludur.” 

Söz konusu kararla birlikte, üniversitede lisansüstünde Kürtçe tez yazılmasının önündeki engeller de kalkmış oldu.