Kürdistan Bölgesi’nde nüfusun çoğunu gençler oluşturuyor

İstatistik Kurumu'nun verileri, Kürdistan Bölgesi nüfusunun çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu ortaya koydu.

ERBİL (K24)

Planlama Bakanlığı tarafından yayınlanan Kürdistan Bölgesi İstatistik Kurumu'nun 2021 raporuna göre, 2020 yılında Kürdistan Bölgesi'nin nüfusu yaklaşık 6 milyon 200 bin kişi iken, bu oran, toplam nüfusunun 40 milyon 200 bin olduğu tahmin edilen Irak nüfusunun %15,3'üne tekabül ediyor.

Verilere göre, 1965 yılında Kürdistan Bölgesi'nin nüfusu 902 bin, Irak nüfusu da 8 milyondu, Kürdistan Bölgesi'nin Irak nüfusunun %11,3’üydü.

Bakanlığın verilerine göre, Süleymaniye 2 milyon 270 bin, Erbil nüfusu 2 milyon 250 bin, Duhok ise 1 milyon 650 bin nüfusa sahip.

Verilere göre, Kürdistan Bölgesi'nde nüfusun yaklaşık %35'inin 15 yaşın altı, %28'inin 15-29 yaş arasında olması Kürdistan Bölgesi’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca nüfusun %20'sinin 30-49,  %10'unun 45-59 yaş arasında olduğu belirtilirken 65 yaş üstü kişilerin oranı ise %4.3 olarak kaydedildi.

Yaşanan siyasi olaylardan dolayı Irak'ta yaklaşık 25, Kürdistan Bölgesi’nde ise 35 yıldır nüfus sayımı yapılamıyor.