Gül: İslam’a en büyük zararı farkında olmadan Taliban veriyor

Eski Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kadınlara yönelik ayrımcı tutumları nedeniyle Taliban yönetiminin farkında olmadan "İslam’a en büyük zararı" verdiğini belirtti.
Abdullah Gül
Abdullah Gül

HABER MERKEZİ

Eski Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Afganistan'da 1 yılını dolduran Taliban yönetimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Serbestiyet'e konuşan Gül, Taliban yönetimi, kadınlara yönelik tutumundan dolayı "İslam’a en büyük zararı aslında farkında olmadan kendisi vermektedir" yorumunda bulundu.

Gül şu ifadeleri kullandı:

"Geçen bir senelik süre zarfında, ülkede büyük çaplı terör eylemlerinin yaşanmaması ve kanın durması memnuniyet vericidir. Her ne kadar küçük ölçekli çatışmalar yaşansa da bunlar kitlesel boyutlara ulaşmamıştır ve ülke genelinde bir istikrardan bahsetmek mümkün.

Diğer yandan, bir yıllık sürede Taliban, maalesef, temel hak ve özgürlükleri dikkate alan bir yönetimi Afganistan’da yürürlüğe koyamamış ve komşuları ile ilişkilerini sağlam bir zemine oturtamamıştır. Böyle bir davranışla, uluslararası yardımlardan faydalanma fırsatını da kaçırmıştır.

Bunun en büyük sebeplerinden biri, Taliban yönetiminin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik uyguladığı ayrımcı tutumdur. Kız çocuklarının eğitimine yönelik çıkardığı engeller Afgan toplumu içerisinde huzursuzluk yaratmaktadır ve sürdürülemez bir hal almıştır. Bununla birlikte, bu tutum, Afgan halkına yardım etmek isteyen ülkelerin elini kolunu da bağlamaktadır.

Üstelik Taliban yönetimi, bir takım gerçek dışı dini gerekçeleri bahane ederek böyle bir uygulama içerisinde bulunmakla İslam’a ve Müslümanlara en büyük zararı aslında farkında olmadan kendisi vermektedir. Kadın-erkek herkesin eğitim görmesi, bilakis İslam’ın açıkça teşvik ettiği bir öğretidir.

Önümüzdeki süreçte, Afganistan’da temel insan haklarına riayet edilmesi, kız çocuklarına eğitim imkânı sunulması ve kadınların iş ve sosyal hayata katılımının engellenmemesi Taliban yönetiminin başarması gereken en öncelikli konulardır."