Yargıtay: Retweet etmek suça ortaklık

Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarına yönelik verdiği kararda hakaret suçu içerikli paylaşımın “retweet” edilmesi de suç sayıldı.

HABER MERKEZİ

Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin dikkat çeken karar Yargıtay 18. Ceza Dairesi tarafından verildi.  

Söz konusu davada; kendi hesabından başka bir hesaptaki hakaret içeren ''pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, çirkef, imansız, izzetiz, rüşvetçi, salyasını akıtan, şerefsiz'' ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweet eden şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Savcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına yapılan itiraz, 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma tebliğnamesiyle dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesinin gündemine geldi.

Dosyayı inceleyen daire, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu bir kullanıcının Twitter hesabından davacıdan bahsederek paylaşımlar yapmasının, hakaret suçundan iddianame düzenlenebilmesi için yeterli delil niteliği taşıdığına dikkat çekti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kararda, Cumhuriyet Savcısının, ihbar veya bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı, toplanan delillerin, suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturması halinde iddianame düzenleyeceği hatırlatıldı.

“YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURDUĞU AÇIKTIR”

Yargıtay 18. Ceza Dairesi tarafından paylaşılan karar metnindeyse şu ifadelere yer verildi:

“İncelenen dosyada, şüphelinin ad ve soy adının yazılı olduğu @... kullanıcı adlı twitter hesabından müştekiden bahsedilerek paylaşımlar (retweetler) yapıldığının anlaşılması karşısında; CMK'nın 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır.

Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır.”