Rafideyn Forumu, Kurdistan24 sponsorluğunda gerçekleşecek

El Rafideyn Diyalog Forumu, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan etkinliğin medya sponsoru olarak Kurdistan24’ü seçti.

ERBİL (K24) 

Kurdistan24 TV yönetimi ile El Rafideyn Diyalog Forumu arasında imzalanan anlaşmaya göre önümüzdeki hafta düzenlenecek olan "Dünya Değişiyor" adlı forumun medya sponsorluğunu Kurdistan24 üstlenecek.

İmzalanan anlaşmaya göre Kurdistan24, 26-29 Eylül tarihleri arasında sürecek olan forumda çeşitli paneller düzenleyecek, çalışmalar gerçekleştirecek.

33 ülkeden 300’ü aşkın siyasetçi, akademisyen, araştırmacı ve aydının foruma katılacağı öğrenildi.

FORUMUN AMACI

Öte yandan forumun amaçları şöyle sıralandı:

-Katılımcılar ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara gerçekçi bir şekilde yaklaşmayı teşvik ederek, ele aldıkları konularda ulusal-uluslararası inisiyatifler sunacak, farkındalıklar yaratacak ve sorunların çözümü için düşüncelerini aktaracak.

-Irak, küresel gelişmeler hakkında yapıcı bir diyalogun yanı sıra konuları derinlemesine tartışmak, pratik önerilerde bulunmak için uluslararası forumlara ve konferanslara ev sahipliği yapacak bir yer olacak.

-Başta üniversiteler olmak üzere Iraklı ve yabancı yetkililer yerli ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında bilimse iletişimi artıracak.

-Küresel sorunlara etkili çözümler bulmak için ilişkileri güçlendirecek şekilde dünyadaki ve bölgedeki araştırma/düşünce merkezleri arasında fikir alışverişi ile işbirliği teşvik edilecek.

BU FORUMDAKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİKLERİ

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek forumda şu konularda paneller düzenlenecek:

- Dijital Dönüşüm: Dünyadaki yenilikler ekonomik büyüme için bir fırsat mı yoksa dünya güvenliği için bir tehdit mi?

- Enerji Sektörü: Yönetişim gereksinimleri, çeşitlendirme yöntemleri ve sürdürülebilirlik.

- Dünya Değişiyor: Paris İklim Anlaşması’ndan Glasgow İklim Anlaşması’na.

- Yolsuzluk sistemi: Sürekli devam eden tehdit, ürkek çözümler.

- Irak Anayasası: Devam eden ihlaller, belirsiz çözümler

- STK’lar: Sivil toplum kuruluşlarının kuruluşlarının kamu politikalarına yön verme ve hukukun üstünlüğünü desteklemedeki rolü.

ELE ALINACAK BAŞLIKLAR

Ayrıca forumda ele alınacak diğer önemli konu başlıkları ise şöyle:

- Rusya ve Ukrayna Savaşından Sonra Dünya: Jeopolitik Etkiler ve Dünya Savaşı Ufku.

- "Geri ve Yol" ve "Dünya Kapısı": Stratejilerin Koordinasyonu ve Uluslararası İşbirliği.

- Yasama Temelleri: Vatandaşlık Devletinin İnşasına Yönelik Rollerin Güçlendirilmesi.

- Mali Politikalar: Uluslararası İşbirliğinden Endüstriyel İyileşmeye Doğru İyileşmenin Güçlendirilmesi.

- Gıda Güvenliği Sürdürülebilirliği: Tedarik Zincirleri ve Başa Çıkma Stratejileri.

- Ortadoğu'ya Yatırım: Büyüme, Güçlendirme ve Eşitsizliği Azaltma Fırsatları.

- Bağdat İşbirliği ve İşbirliği Zirvesi: Engelleri Aşmak İçin Olumlu Eylemler İhtiyacı.

- Arap Mağrip "Tunus ve Libya" Krizleri: Çatışmanın Diyalektiği ve Otoritenin Zorlukları.

- Irak ve Bahreyn İlişkileri: İşbirliği ve İşbirliği Ufku

- Afganistan: Bin Yıllık Yenilik ve Başa Çıkma Seçenekleri Arasında Belirsiz Bir Gelecek.

- Gösteri Meydanlarından Parlamento Kubbesine: Değişimin Diyalektiği ve Gelecekteki Zorluklar.

- Savunma Kapasiteleri ve Güvenlik Çalışmaları, Egemenliği Güçlendirmenin ve Toplumu Korumanın Temel Sütunları.

- Yüksek Öğrenim Sorunları: Bilimsel Araştırma Krizi, Siyasi Etkiler ve Bağımsızlık İhtiyaçları.

- Irak aşiretleri: Geleneklerin geçerliliği, Yenilik İhtiyacı