Cemevleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içinde barındıran Torba Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HABER MERKEZİ

Cemevlerine yönelik düzenlemeler ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren Torba Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasayla, cemevlerinin aydınlatma giderleri Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak verebilecek. Ayrıca bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek. İmar Kanunu'na eklenecek yeni bir maddeyle imar planları hazırlanırken cemevi yeri ayrılması da sağlanacak.

Yasayla maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine de destek paketi verilecek. Buna göre, maden kazasında ölen sigortalının prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek. Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Yasayla Fiyat İstikrarı Komitesi de kurulacak.