Kürt hakim, Federal Mahkeme üyeliğinden istifa etti

Abdurrahman Süleyman
Abdurrahman Süleyman

HABER MERKEZİ

Kürt hakim Abdurrahman Süleyman, Irak Yüksek Federal Mahkemesi üyeliğinden istifa etti.

Irak Federal Mahkemesinin Kürt hakimlerinden biri olan Abdurrahman Süleyman, bugün (12 Mart 2024) düzenlenen basın toplantısında, Kürdistan Bölgesi ve çalışanlarına yönelik son kararları protesto ederek söz konusu mahkemenin üyeliğinden istifa kararını aldığını açıkladı.

“Kürdistan Bölgesi'ni Federal Mahkeme'de temsil ettiğim sürece Irak Anayasası çerçevesinde Kürdistan Bölgesi'nin güçlü bir savunucusu olarak çalışmayı umuyordum.” diyen Kürt hakim, “Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından mahkemede yapmak istediklerime engel koyulacağı sonucuna vardım.” dedi.

Hakim Abdurrahman Süleyman, istifa nedenlerine değinerek, “Birbirini takip eden mahkeme kararlarında merkezi karar alma sistemi ilkelerine dönüş ve federal sistemin ilkelerinden uzaklaşma eğilimi olduğunu fark ettim. Federal sistemi benimseyen tüm ülkelerde anayasa mahkemeleri, federal yetki ile bölgesel yetki arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Her ülkede Anayasa Mahkemesi bölgelerin, illerin iktidarını korumak için çalışır ama benim gördüğüm tam tersiydi.” ifadelerini kullandı.

2005 Irak Anayasasında, üzerinde mutabakata varılan anayasal ilkeleri, tüm bileşenlerin haklarını korumaya vurgu yapıldığını belirten Kürt hakim, “Ancak Federal Mahkemenin talimat ve kararlarında gözlemlediğim şey, anayasanın değiştirilmesine yol açabilecek geniş ve bağlam dışı bir yoruma yönelikti.” dedi.