Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin çevre koruma ve iklim değişikliği vizyonu

HABER MERKEZİ 

Başbakan Mesrur Barzani’n temiz ve yeşil bir Kürdistan'ın bugünü ile geleceği için iklim değişikliği risklerini azaltmaya yönelik açık ve derin bir vizyonu var. Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu kabinesi, baraj ve göletlerin inşası, ağaçlandırma ve temiz enerjiden elektrik üretimi yoluyla bu vizyonu hayata geçirmek için çalıştı.

Başbakan Mesrur Barzani, 12 Mayıs 2024’te kuraklık ve iklim değişikliğinin Irak'taki siyasi, ekonomik ve demografik duruma etkileri konulu sempozyum çerçevesindeki bir panele katılarak Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son değişim ve gelişmelere değindi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki çevresel tehditlere karşı pek çok çalışma yaptıklarını belirten Başbakan Barzani, Irak'ta atık gazı yeni enerji için yeniden kullanan ilk bölge olduklarını bildirdi.

İklim değişikliğinin bölgelere yönelik tehditlerini artan göçle ilişkilendirip, bu durumun gelecekte demografik değişime yol açacağı değerlendirmesinde bulunan Mesrur Barzani, “Irak'ta başlayan bu göç, Kürdistan Bölgesi ile sınırlı kalmayıp Avrupa'ya ulaşacak, eğer o ülkeler şu anda soruna katkıda bulunmazsa gelecekte ülkelerine göç; güvenlik, kültürel, ekonomik ve politik sorunları da yaratacak.” dedi.

Başbakan Barzani, 10 Temmuz 2019’da Kürdistan Parlamentosunda 9’uncu kabinenin gündemini okuduğu metinde, “Çevresi Kürdistan Bölgesi’nin en büyük sermayesi, biz çevreyi korumak ve çevre koruma kültürünü geliştirmek için çalışacağız. Gelişmiş bir geri dönüşüm ve atık arıtma sistemi uygulamak ve çevresel riskleri azaltmak için çalışacağız.” ifadelerine yer vermişti.

Dokuzuncu kabinenin göreve başladığı ilk günden bu yana Başbakan Mesrur Barzani’nin yeşil bir Kürdistan vizyonu çalışmalarına ve projelerine yansıdı.  Örneğin, sera gazlarının yakılmasını yasakladı. Başbakan’ın kararından önce Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol rafinerilerinde günlük 150 milyon metreküp zararlı gazın yakılıyordu.

Ayrıca doğal ormanların korunması amacıyla son dört yılda 6 milyon metrekare yangın bariyeri inşa edildi. İki milyon arı kovanı üretildi ve üç milyondan fazla orman ve bahçe ağacı dikildi. Kaçak kuyu açılmasındaki azalma ise yüzde 90 oranına ulaştı. Tüm bunların yanında artık tıbbi atıklar artık duman ve zehirli atıkların Kürdistan atmosferine girmesini önleyen özel ekipmanlarla yakılıyor.

Kürdistan Bölgesi elektrik sektöründe ise elektrik üç temiz enerji kaynağı olan kombine çevrim, güneş enerjisi ve hidroelektrikten üretiliyor. Kürdistan Bölgesi'ndeki temiz enerji üretim altyapısı, toplam elektrik altyapısının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor.

Elektrik üretiminde temiz enerjiden daha fazla yararlanmak amacıyla Mayıs 2023'te Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin en büyük güneş enerjisi santralinin temelini attı.

Başbakan'ın fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiye yönelme vizyonu kapsamında 100 milyon dolarlık 25 megavatlık projenin 2024 yılında tamamlanıp devreye alınması planlanıyor.

Söz konusu projenin temel atma töreninde Başbakan Barzani yaptığı açıklamada, bu adımın gelecekte benzer projelerin başlangıcı olmasını ve Kürdistan Bölgesi kentlerinin tamamında uygulanması temennisini dile getirdi.

Güneş enerjisinden saatte üretilen her megavat elektriğin, 350 kilogram karbondioksitin atmosfere girişini engellediği tahmin ediliyor. Genel olarak temiz enerjiden elektrik üretimi projeleri aracılığıyla, Kürdistan'da her gün 4 bin 800 ton karbondioksitin havaya karışması önlenecek.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dokuzuncu kabinesi, Kürdistan Bölgesi genelinde yağmur suyunu toplamak için 100'den fazla gölet inşa etti. Bu göletler yaz mevsimi için rezervuar görevi görerek tarım alanlarını ve hayvancılık sektörünü korurken, su baskını ve tarım arazilerinin tahrip olmasını da önlüyor.

Ayrıca özellikle endüstriyel alanlarda ve inşaatı devam eden veya tamamlanmış yatırım projelerinde baraj ve gölet yapımıyla yeşil alan miktarının artırılmasına dikkat edilmesi, Kürdistan'ın çevre ve iklimine doğrudan etki sağlanacak, bunun için Kürdistan Bölgesi Hükümeti dokuzuncu kabinesi gerekli önlemleri aldı.

Ekim 2023'te Başbakan Mesrur ​​Barzani, Erbil'de gelişmiş bir bitüm geri dönüşüm tesisinin açılışını yaptı. Modern çevre standartlarına göre inşa edilen fabrika, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Başbakan, projenin açılışında yaptığı konuşmada, projenin hükümetin çevre koruma ve ekonomik reform konusundaki kararlılığını vurguladığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi'ndeki yeşillik oranına bakıldığında dokuzuncu kabine döneminde yeşillik oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıktı. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, 2030 yılına kadar Erbil'de 100 milyon ağaç dikilmesi yönünde stratejik bir plan başlattı. Şu anki aşamada 300 binin üzerinde ağaç dikilirken Kürdistan genelinde benzer projeler hayata geçiriliyor.

Bunların yanı sıra, Kürdistan Bölgesi Hükümeti dokuzuncu kabinesi, lisans alan herhangi bir proje için proje alanının yüzde 25'inin yeşil alana dönüştürülmesi şartını koydu. Bu karara uymayıp projesinin belirlenen bölümünü yeşillendirmeyenlerin, kendi denetimleri altında olmak kaydıyla, başka bir alanı yeşillendirmelerini gerektiren başka bir projeye katılmaları gerekmektedir.

Yasal olarak 2022 yılında Kürdistan Bölgesi Hükümeti, vahşi ve başıboş hayvanları sağlıksız muameleden korumak için 14 Sayılı Kanun'u kabul etti. Aynı yıl Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Su Kaynaklarının Endüstriyel Kirlilik veya İnsan Kaynaklı Topoğrafya Değişikliklerinden Korunmasına İlişkin 4 Sayılı Yasayı kabul etti.

Çevrenin korunmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye gösterilen ilgi, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dokuzuncu kabinesinin öncelikleri arasında yer alıyor. Strateji olarak Kürdistan'ın çevresini korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için pratik adımlar atıldı.