Neçirvan Barzani: Her zaman bileşenlerin haklarını destekliyoruz

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman etnik ve dini birlikteliğin yaşandığı bir yer olduğunu belirterek, bileşenlere desteğini vurguladı.

Başkan Neçirvan Barzani, bugün (27 Mayıs 2024) Katolik Üniversitesi-Erbil tarafından düzenlenen Irak’taki Hristiyanların Kişisel Kanunu Konferansı’nda açıklamalarda bulundu.

Irak genelinde diyalog, hukuki ve anayasal yollarla Hristiyanların meşru haklarının sağlanması için düzenlenen konferansa desteğini yineleyen Neçirvan Barzani, “Hristiyanların ve Irak'taki tüm bileşenlerin taleplerini ve haklarını her zaman destekliyoruz, çünkü desteğimiz Kürdistan'daki barışçıl ve bir arada yaşamın köklü inanç ve kültürüyle bağlantılı. Irak anayasasının 41’inci maddesine göre Iraklılar din, inanç ve tercihlerine göre kanunla düzenlenen medeni kanunlarına bağlı kalmakta özgürdür. Bu maddenin hayata geçirilmesi, Hristiyanların, Ezidilerin, Sabiilerin ve Irak'taki tüm dinlerin haklarının korunmasını sağlayacak.” dedi.

Hristiyanların ve Irak'taki diğer bileşenlerin anayasal taleplerine desteğini teyit eden Neçirvan Barzani, “Hristiyanlar için özel bir kişisel kanunun bulunmaması, onların din ve inançlarıyla bağdaşmayan bir kanuna göre muamele görmeleri anlamına geliyor. Bunun aileler ve Irak'taki Hristiyanlar üzerinde çok olumsuz etkisi olur. Pek çok çocuğun ve kadının hayatı ve kaderi, özellikle miras, boşanma ve dini baskı konularında sıkıntıya sokuluyor. Bize göre henüz 18 yaşını doldurmayan ve başka bir dinin atmosferinde yaşayan çocukların dini değiştirilemez. Bu nedenle, Hristiyan bir ebeveynin dinini değiştirmesi durumunda, çocuklarının 18 yaşına geldiklerinde kendi dinlerine karar verme hakkına sahip olmaları gerektiği yönündeki öneriyi destekliyoruz. Aynı şekilde mirasın da Hristiyan inancına dayanan bir yasaya göre ele alınması gerekiyor.” diye konuştu.

Hristiyanların istekleri doğrultusunda, bir arada yaşam ve haklarda eşitlik ilkelerine uygun bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Başkan Neçirvan Barzani, “Hukuk adına Hristiyan toplumu içerisinde sorun ve karışıklık yaratılamaz. Biz bu adaletsizlik ve eşitsizliği kabul etmiyoruz. Hristiyanların din ve inançları doğrultusunda kişisel işlerinde özgür olmaları anayasal bir hak.” ifadelerini kullandı.

Irak Anayasasının hazırlanmasında görev alan taraflara ve Irak Parlamentosundaki fraksiyonlara, konuyu ciddiye almaları ve Hristiyanların ve diğer dinlerin talep ve haklarını dikkate alarak bir an önce çözüme kavuşturmaları çağrısında bulunan Neçirvan Barzani, “Biz Kürdistan Bölgesi'nde her zaman birlikte yaşadık ve kaderimizi paylaştık. Yaşanan tüm katliamlara rağmen bölgemiz her zaman etnik ve dini birlikteliğin yaşandığı bir yer olarak kaldı. Kürdistan kurtuluş hareketi sadece Kürtleri değil, aynı zamanda tüm Kürdistan halklarını koruyan bir hareket oldu. Dolayısıyla tüm bileşenlerin haklarını korumak bizim görevimiz.” dedi.

Yeni Irak'ta başarılı olmanın ve ilerlemenin tek yolunun, tüm toplumların bir arada yaşaması ve ülke yönetimine katılması olduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Herhangi bir topluluğun dışlanması, ülkenin durumunu ve kaderini yok eder. Irak'ta hiçbir topluluğun küçümsenmemesi gerekiyor.” sözlerini kullandı.