Şii vekiller Kürdistan Bölgesi'nin yatırım bütçesindeki payına karşı

Maliye Komitesi ile Irak Maliye Bakanlığı arasında illerin yatırım bütçesinin artırılmasına yönelik toplantılar başarısızlıkla sonuçlandı, Maliye Bakanlığı 2024 bütçe takvimini değiştirmeye hazır değil.

Kürdistan Bölgesi'nin Irak bütçesindeki payı 20 trilyon dinarın üzerinde olup, bunun 12 trilyon dinarı maaşlara, 4 trilyon dinarı ise yatırım harcamalarına ayrılmıştır.

Maliye Komitesi ile Irak Maliye Bakanlığı arasında illerin yatırım bütçesinin artırılmasına yönelik toplantılar başarısızlıkla sonuçlanırken, tablo, illerin hizmet projelerine yönelik yatırım bütçelerinin azaltıldığını, bakanlıkların bütçelerinin artırıldığını gösteriyor. Buna karşılık, Maliye Bakanlığı 2024 bütçe takvimini değiştirmeye hazır değil.

Maliye Bakanı Taif Sami’nin Maliye Komitesi üyelerine, illerin 2022 gıda güvenliği bütçesinden ve geçen yılın bütçesinden kalan parayı hizmet projeleri için kullanabileceğini ilettiği iddia edildi.

Irak Parlamento Üyesi Raid Malik, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Bu konuya şiddetle karşı çıkıyoruz, çünkü yatırım bütçesinin azaltılmasının tüm Irak illerindeki projeleri sekteye uğratacağına inanıyoruz, konunun anayasaya aykırı olarak merkezileşmeye doğru gittiğini fark ettik.” dedi.

Kürdistan Bölgesi'ne ayrılan 4 trilyon 954 milyar dinarlık paydan memnun olmayan Maliye Komitesi üyeleri, belirtilen miktarın iki trilyon dinardan fazlasının petrol çıkarma maliyeti iken parlamentonun bu konuda oy kullanmasına izin vermeyeceklerini ve Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne petrol ihracatına devam etmemesi durumunda söz konusu miktarın bütçeden kesileceğini söylüyor.

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu Üyesi Muhasın Hemdun, “Maliye Komitesinin bazı üyeleri, bölgenin 4 trilyon dinarlık payına karşılar ancak bu, Erbil ile Bağdat arasında petrol ve petrol dışı gelirlerin devredilmesi, ardından maaşların gönderilmesine ilişkin anlaşmayla ilgili.” diye konuştu.

Irak'ın 2024 bütçesi 212 trilyon dinarın üzerinde, Kürdistan Bölgesi'nin payı ise 20 trilyon dinarın üzerinde olup, bunun yaklaşık 12 trilyon dinarı Kürdistan Bölgesi memur maaşlarına ayrılmıştır.

Kürdistan Bölgesi'ne bütçeden ayrılan payın 10 yıldır tam olarak gönderilmemesine rağmen Şii milletvekilleri, Kürdistan Bölgesi'ne ayrılan paydan memnun olmadıklarını söyleyerek söz konusu paya karşı kampanya başlattı.