Dünyada ilk kez Kürdistan Bölgesi’nde resmi belgelerde Süryanice kullanılıyor

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher’in Süryanice yazılan resmi bir belgeyi imzalamasıyla dünyada ilk kez Kürdistan Bölgesi’nde 9’uncu kabine döneminde İsa Mesih'in dili (Süryanice) resmi işlemlerde kullanıldı.

Bakan Ano Cewher, Keldanilerin, Süryanilerin ve Asurilerin ulusal dili olan orijinal Süryanice dilinde yazılan resmi bir teşekkür belgesini imzalayıp, Kültür ve Gençlik Bakanlığı Süryani Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Teşekkür belgesinde, genel müdürlüğün, Kürdistan Bölgesi'nde etnik ve dini bir arada yaşamanın bir diğer güzel özelliği olan Kürtçenin yanı sıra, Ankawa ilçesindeki ofisleri arasındaki resmi yazılarda Süryanice dilinin de kullanılması kararından dolayı duyulan minnettarlık ifade edildi.

Başkan Mesud Barzani'nin desteğiyle 1992 yılında Süryanice Kürdistan Parlamentosunda resmi dil olarak tanındı.

Raperin’den bu yana Erbil ve Duhok'ta Süryanice eğitim veren 50 devlet okulunda 6 bin 690'dan fazla Keldani, Süryani ve Asuri öğrenciye 634'ten fazla öğretmen tarafından Süryanice eğitim veriliyor.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin desteğiyle yükseköğretim düzeyinde Salahaddin Üniversitesinde Süryanice Fakültesi açıldı.