PKK’nın yeni taktiği sömürgeci devletleri Kürdistan’a saldırtmak

Kurd24

PKK’nın Kürdistan Bölgesi’ni yıkma amacı, on yıllardır ortaya çıkan, tüm Kürtlerin çıplak bir şekilde gördüğü, kendisinin de itiraflarıyla açığa çıkmış durumdadır. Bu amacını gizlemeyi gerekli görmedi. Bu amacını kendi yazılı ve görsel basınında ifade etmekten bir beis görmedi. Şimdilerde de bu amacından vazgeçmediği, daha da tehlikeli boyutlara taşıdığı yazılı ve görsel basınında da açıkça açıklanıyor ve yazılıyor.

PKK, Kürdistan Bölgesi’ni yıkma amacına ulaşmak için birçok taktik, yalan, komplo ve her türlü kirli plana başvuruyor. Bunu kendi başına yapmıyor. Tehlikeli taşeronu olduğu sömürgeci devletlerle, ittifak içinde olduğu Haşdi Şabi gibi Kürt-Kürdistan düşmanı terörist örgütlerle birlikte gerçekleştirmeye çalışıyor.

PKK’nın Kürdistan Bölgesini yıkmak için başvurduğu birinci ve önemli taktik: Kürdistan Bölgesi’ni kurucu iradesi olan partilerin (KDP ve YNK) ve liderlerinin meşru olmadıklarını ileri sürdü. Ama Kürdistan Bölgesi’ni kuran ve yöneten siyasi partilerin, onların oluşturduğu hükümetin; Irak’ta federal sistemin ve Kürdistan’da federe sistemin kuruluşu ve geliştirilmesi, demokratikleşmenin adım adım ilerletilmesi;  ulusal ve uluslararası planda iyi bir performans gösterilmesi ve meşru kabul edilmeleri bu PKK’nın bu taktiğinin alt üst olması sonucunu doğurdu.

PKK, amacına ulaşmak için KDP ve YNK arasından çatışmanın çıkması için her türlü manipülasyona, yalana, komploya başvurdu. İlk zamanlarda PKK’nın ve sömürgeci devletlerin tahriki ile bu konuda belli bir başarı sağlanmış olsa da giderek Kürdistan’da milli koalisyonun, sorunlarıyla birlikte istikrarlı bir hal almasıyla, bu oyun boşa çıkarıldı. Bu oyunun boşa çıkarılmasında, Kürdistan Başkanı Mesud Barzani ve KDP’nin olumlu ve zorlu koşullardaki çalışmaları stratejik önem taşımıştır.

PKK’nın amacına varmak için başvurduğu en tehlikeli taktiklerinden biri de bu taktiği için sömürgeci devletlerle ittifak ederek, KDP ve KYB’ye savaş açmasıdır. Bilindiği gibi ABD ve müttefikleri Kürdistan’ın koruyucusu konumundan olduğu için sömürgeci 4 devlet kendileri “Özgür ve Federe Kürdistan’ı” yıkmak için saldırı yapma cesareti gösteremiyorlardı. Bunun için de PKK’yı kullandılar. PKK, ilk aşamada iki hükümet partisine birlikte saldırdı. Bu saldırıda büyük yenilgi aldı. Daha sonraki aşamalarda KDP ve KYB ile ayrı ayrı savaştı, bu savaşından da başarıya ulaşamadı. Ama bu saldırılarından vazgeçmedi, saldırılarını sürekli mevzi bir konuma kavuşturdu. Günümüzde de Pêşmergelere saldırıları devam ediyor.

Yine PKK’nın amacına ulaşmak için başvurduğu hayati bir taktik; görsel ve yazılı basınındaki profesyonel yalanları, komploları, iftiraları, manipülasyonlarıyla Kürdistan Bölgesi’ni; dünyadaki ve bütün parçalardaki Kürtler içinde desteğini kırmaya çalışmak ve itibarsızlaştırmak oldu. İlk aşamada bu konuda belli başarılar sağlamış olsa da gelinen aşamada Kürdistan Bölgesi ve yönetimin istikrar bir yapıya kavuşması; federal, ulusal ve uluslararasında rüştünü ispat etmesinden dolayı, Kürtlerin kendi evlerine sahip çıkmaları, Kürdistan Bölgesi’ni sevgiyle ve aşkla kucaklamaları, PKK’nın bu oyununu da başarısız kıldı.

PKK bu amacına ulaşmak için, Kürdistan siyasi parti ve örgütleri arasından “böl ve yönet” stratejisini hayata geçirmeye çalışıyor. Güncel nedenlerden dolayı Kürdistan örgütleri arasındaki sorun ve çelişkileri kullanarak güçler arasından güvensizlik, çatışma yaratmaya çalışıyor. Bunun için de Barzanileri, KDP’yi şeytanlaştırıyor.

Kürdistan Bölgesi’nin yaşamasında, gelişmesinde KDP’nin rolünün hayati ve temel olduğu, yaşamsal gerçeklerle, Kürdistan halkının yaklaşımıyla, uluslararası güçlerin tutumlarıyla çok açıkça ortadadır. PKK bu gerçeği bildiğinden, Kürdistan Bölgesi’ni yıkmak için KDP’yi yıkmanın ve tasfiye etmenin gerekli ve öncelikli olduğunu bilerek hareket etmektedir. Bunun için KDP ve Başkan Mesud Barzani’ye ve Barzaniler düşmanlık yapıyor. Onları itibarsızlaştırmak için akıl almaz gerçeklerle hiç ilgisi olamayan konuları, yalanları, komploları gündeme getiriyor. 1970 yılında Baas diktatörlüğünü dize getirerek Kürdistan Otonomisini kuran Kürdistan’ın efsanevi lideri Mele Mustafa Barzani ile Saddam görüşmesini ihanet olarak lanse ediyor. Kürt ve Kürdistan çıkarları için sömürgeci devletler kurdukları ilişkileri manipüle ediyor. Oysa kendisi hiçbir Kürt ve Kürdistan çıkarını gözetmeden, sömürgeci devletlere taşeronluk ve kölelik yapıyor. Baas rejimiyle ilişkisi çok açık olduğu halde ve bu konuda PKK’dan kopan ve infaz edilen yöneticileri tarafından yazılmış gerçekleri bile perdelemeye, gizlemeye çalışma ustalığını gösterdiğini zannediyor.   

PKK’nın en yeni ve tehlikeli taktiği, sömürgeci devletleri Barzanilere, KDP ve onların kişiliğinde Kürdistan Bölgesi’ne saldırtmaktır. PKK’nın yöneticileri son günlerde görsel ve yazılı basınlarında, televizyonlarda ve gazetelerde yaptıkları röportajlarda bazı itirafları ve gerçekleri dile getiriyorlar. Bu itirafları ve gerçekleri ifade etmeleri iyi niyet taşımıyor.

PKK yöneticileri diyor ki:

1-Biz Kürdistan devletine karşıyız. Barzaniler ve KDP, Kürdistan devletinden yanadır.

2-Buna bağlı olarak diyor ki, Kürdistan Başkanı Mesud Barzani ve KDP, Kürdistan’ın güneyini Kürdistan’ın batısıyla birleştirerek bir Kürt devleti kurmak istiyor. Bu tehlikeli bir plandır. Biz bu plana karşıyız.

3-Kürdistan’da iki siyasi çizgi vardır. Bu çizgilerden biri, Ortadoğu’da Kürdistan’ı işgal eden İran, Irak, Suriye ve Türk devletlerinin sınırların değişmesini istiyor. Kürdistan ve hem de nirleşik Kürdistan’ı istiyor. İkinci siyasi çizgi, devletlerin sınırlarının değişmesini istemiyor. Bu çizgi Kürt devleti istemiyor.  Birinci çizgiyi Barzaniler, KDP ve onların etrafından kümelenen örgütler temsil ediyor. İkinci çizgiyi PKK temsil ediyor.

Bu söylenen hem ciddi itiraflar ve hem de gerçekler. Barzanilerin, KDP’nin, onların etrafında kümelenenlerin; Kürdistan devleti istedikleri doğrudur. Ama bunu gelişen koşullar içinde ve gelecekte oluşturmaya çalışıyorlar. PKK’nın bugün güncel olamayan gerçekleri güncelmiş, somut uygulama konular gibi göstermesinin özel bir amacının olduğu açıktır. O da sömürgeci devletler adına Kürdistan Bölgesi’ni yıkamadığı için, ifade ettiği ve Kürtlerin hakkı olan gerçekleri ifade ederek, sömürgeci devletleri Kürdistan Bölgesi’ne saldırtmayı amaçlıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, siyasi partilerinin, tüm Kürtlerin, PKK’nın bu tehlikeli ve yeni taktiğine karşı uyanık olmaları, onların planlarının hayata geçmesine yardımcı olacak davranışlardan uzak durmaları gerekir.

 

*kurdistan24.net/tr’de yayımlanan yazılar, yazarların görüşlerini yansıtmaktadır. Yazılar K24 Medya’nın kurumsal bakışıyla örtüşmeyebilir. Yazıların tüm hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir